Sociale restauratie en inclusief wonen in historisch stadscentrum Diksmuide

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

112 550,00 euro

Promotor

De Lovie vzw

Duurtijd

01/09/2018 - 31/08/2021

Maatregel

  • LEADER
  • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG Westhoek

Situering

In dit Leader-project slaan vzw De Lovie en OCMW Diksmuide de handen in elkaar om tewerkstellingskansen te verhogen van personen die moeilijk geactiveerd geraken. Beide sociale organisaties willen duurzame, betaalbare en kwaliteitsvolle woningen realiseren in het historisch centrum van Diksmuide. Een deel van de restauratiewerkzaamheden wordt aanbesteed via de sociale clausule en er wordt ook een opleidingstraject in de bouw georganiseerd voor laaggeschoolden, langdurig werklozen, leefloners en gelijkgestelden. De Lovie vzw en het OCMW werken hiervoor samen met de VDAB en clusterwerking De Opstap. We hopen op die manier deze kwetsbare doelgroepen beter te integreren in de samenleving. Ook voor de huidige en toekomstige bewoners van beide sites (nl. personen met een verstandelijke handicap en financiaal kwetsbare senioren) willen De Lovie vzw en het OCMW maximaal inzetten op inclusie en vermaatschappelijking van de zorg. Op die manier willen we werken aan een warme en zorgzame samenleving, de sociale cohesie versterken en een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de buurt. Een belangrijke stap hiertoe is het stimuleren, versterken, ondersteunen en professionaliseren van het vrijwilligerswerk. De Provincie West-Vlaanderen wil, o.a. vanuit Acasus en in samenwerking met VIVES, de renovatie van het begijnhof en de burgerlijke godshuisjes aangrijpen om in de Westhoek versterkt in te zetten op het thema woningkwaliteit en duurzaamheid in een erfgoedomgeving.

Doelstellingen

  1. tewerkstellingskansen verhogen van personen die moeilijk geactiveerd geraken door enerzijds een deel van de werkzaamheden aan te besteden via de sociale clausule (dus investeren in sociale tewerkstelling) en anderzijds de renovatie te koppelen aan een opleidingstraject in de bouw voor laaggeschoolden, langdurig werklozen, leefloners en gelijkgestelden, …
  2. duurzame, kwaliteitsvolle en betaalbare woningen realiseren voor kwetsbare doelgroepen (personen met een beperking en financieel kwetsbare senioren)
  3. investeren in de vermaatschappelijking van de zorg
  4. wederzijdse wisselwerking nastreven met landbouwbedrijven in de buurt
  5. versterkt inzetten op het thema woningkwaliteit en duurzaamheid in erfgoedomgeving

Uitvoering

De Lovie vzw

Contactpersoon

Birgit Margot Provoost
Krombeekseweg 82
8970 Poperinge
057 34 43 88

Locatie