Sociale tewerkstelling van eigen bodem in regio Tielt

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

147 700,00 euro

Promotor

Tieltse Regionale OndersteuningsEquipe Voor werk (TROEV)

Duurtijd

01/08/2018 - 31/07/2020

Maatregel

 • LEADER
 • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Midden-West-Vlaanderen

Situering

Armoede is een zwaar onrecht. Arbeid is een basisrecht. Zelfs in de economisch sterke regio Tielt is een grote groep van dit recht uitgesloten en veroordeeld tot armoede in al zijn dimensies. Dit hoeft niet zo te zijn. TROEV vzw, een samenwerkingsinitiatief van onderuit, is vanuit die verontwaardiging gestart met het creëren van (aanvullend) aanbod in de blinde vlek Tielt.

Met dit project realiseert TROEV vzw samen met Leader Midden-West-Vlaanderen nieuwe en blijvende arbeidsplaatsen in begeleid statuut, als opstap naar regulier werk. Het kluswerk dat deze mensen leveren genereert maatschappelijke meerwaarde, namelijk betere woningkwaliteit en leefbare openbare ruimte, ook voor kansengroepen. Daarnaast tonen we in woord en daad dat nieuwkomers bij ons welkom zijn. Met de asielzoekers en vluchtelingen die mogen en kunnen werken stappen we naar werkgevers. Via de hefboom werk geven we hen de kans om een nieuw leven en een volwaardige plaats binnen onze plattelandsgemeenschap uit te bouwen. Met de werkgevers, ook landbouwers, gaan we in gesprek onder welke omstandigheden we deze groep kunnen integreren op de werkvloer en we reiken concrete hulpmiddelen aan om hierin te slagen. Zo versterken we mens en lokale economie. Zo creëren we welvaart voor allen.

Beide projectluiken zijn procesmatig opgebouwd en volgen een logisch groeipad binnen een degelijke omkadering met visie, en gewaarborgd door diverse geëngageerde partners met een sterke staat van dienst.

Doelstellingen

 1. Creëren van nieuwe sociale tewerkstellingsplaatsen voor kansengroepen in eigen streek
  Resultaat:De personeelsinzet van de klusploeg groeit samen met het werkvolume tot finaal 5 doelgroepmedewerkers en 1 meewerkend begeleider die voltijds aan de slag zijn.
 2. De kluswerken dragen bij tot een betere kwaliteit van woningen en leefomgeving, bv. door het opwaarderen van (sociale) woningen en gemeentelijk patrimonium, ruimen van zwerfvuil, ondersteuning bij opzet/afbraak/opkuis van evenementen a.h. (koersen, kermissen, festiviteiten, recepties)...
  Resultaat: Jaarlijks een portfolio met impressies van de situatie voor en na de werken Bevraging en analyse van klantentevredenheid en evaluatie met lokale beleidsmakers en (sociale)huisvestingsactoren
 3. Inclusie van asielzoekers en vluchtelingen op de arbeidsmarkt versterken
  Resultaten: De interesse van lokale ondernemers is gegroeid Er zijn minstens 20 asielzoekers en vluchtelingen betaald aan het werk op het einde van de projectperiode en 10 zijn in opleiding (taal, vdab, …). 
 4. Op termijn een gevestigde waarde worden. Een zelfbedruipende, autonome speler sociale tewerkstelling met een brede gedragenheid en klantenbasis in de regio.

Uitvoering

Tieltse Regionale OndersteuningsEquipe Voor werk (TROEV)

Contactpersoon

Stefaan Degryse
Kasteelstraat 101
8700 Tielt
051 24 29 07

Locatie