Soep als bindmiddel!

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

130 750,00 euro

Promotor

Vzw de Biehal STC

Duurtijd

15/12/2015 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Maasland

Situering

In de gemeenten Bree, Neerpelt, Overpelt en Hechtel-Eksel, richt de sociale werkplaats de Biehal dorpsrestaurants in waar iedereen terecht kan voor een gezonde en gevarieerde maaltijd. Deze dorpsresto’s verlagen de drempel naar hulp- en dienstverlening, sensibiliseren, informeren en bevorderen de ontmoeting tussen verschillende mensen uit de samenleving. Ondanks de positieve ervaringen met dorpsrestaurant stellen de projectpartners vast dat een deel van de bevolking moeilijk bereikbaar is. Via het project ‘Soep als bindmiddel’ wil vzw De Biehal STC het aanbod aan dorpsrestaurants vergroten en nieuwe samenwerkingsverbanden opzetten waarin het CAW, lokale OCMW’s en lokale plattelandsactoren betrokken zijn. Ook word ingezet op het inrichten van mobiele ontmoetingsplaatsen aan de hand van een soepmobiel. Er wordt zelfgemaakte soep ingezet als een innovatief communicatiemiddel om sociaal geïsoleerde groepen in de plattelandsgemeenten te bereiken. Er worden bruggen geslaan met andere organisaties en duurzame samenwerkingsverbanden opgestart om zo armoede als multi-dimensionele problematiek aan te pakken.

Doelstellingen

Strategische doelstelling:
Duurzame samenwerkingsverbanden opstarten om sociaal-geïsoleerde kansengroepen in de plattelandsgemeenten van Leadergebied Kempen-Maasland te bereiken.

Operationele doelstellingen:

  • Mobiele ontmoetingsplaats creëren
  • Communicatiekanaal opstarten voor alle partners van de project.
  • Socio-culturele verenigingen contacteren, sensibiliseren en motiveren en lokale vrijwilligers ondersteunen
  • Nieuwe samenwerkingsverbanden opstarten
  • Drempelverlaging voor participatie een socio-culturele verenigingen
  • Gebruik van streekgebonden producten in de dorpsresto’s en de soepmobiel
  • Draaiboek van het projectproces
  • Haalbaarheidsstudie naar multipliceerbaarheid van het resultaat

Beoogde resultaat:
Door een krachtenbundeling kunnen de verschillende partners het bereik van sociaalgeïsoleerde groepen in de plattelandsgemeenten van het Leader gebied verhogen.

Uitvoering

Vzw de Biehal STC

Contactpersoon

Joke Neuskens
Balendijk 76
3920 Lommel
011 79 03 90

Locatie