speels platteland

Categorieën

Thema

Streekidentiteit

Jaar

2010

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Zomergem

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

67.869,47 euro

Promotor

Regionale Jeugddienst Meetjesland

Duurtijd

01/01/2010 - 30/06/2012

Situering

Met Speels Platteland wil de Regionale Jeugddienst Meetjesland kinderen en jongeren binnen een niet schoolse context kennis laten maken met de troeven van het platteland en hun regio. Concreet zal het project zich focussen op de meer dan 100 jeugdverenigingen en jeugd(werk)initiatieven uit de regio. Er wordt gezocht naar vernieuwende invalshoeken, methodieken en speelwijzen waarna een aanbod van activiteiten, vormingen en workshops wordt ontwikkeld ter ondersteuning van het Meetjeslandse jeugdwerk. Spelenderwijs leren kinderen en jongeren zo een stukje platteland, natuur of landbouw uit eigen regio van nabij kennen en worden ze tegelijk meegenomen in het verhaal van de regional branding! 

Doelstellingen

 • We willen via de jeugdverenigingen en jeugd(werk)initiatieven kinderen en jongeren ertoe aanzetten om zich buiten het eigen dorp te begeven en zo de troeven en kwaliteiten van hun streek te ontdekken
 • We willen werk maken van regional branding door te werken aan streekidentiteit, het versterken van het regiogevoel en tegemoed komen aan de bewustmaking van de troeven van het wonen en leven op het platteland
 • We willen jeugdverenigingen en jeugd(werk)initiatieven prikkelen om de troeven van het platteland te gebruiken als manier om hun eigen activiteitenaanbod te versterken en uit te breiden
 • We gaan actief op zoek naar mogelijkheden om plattelandsactiviteiten jeugdverenigingvriendelijk te maken
 • We gaan actief op zoek naar boerderijen die de boerenstiel hoog in het vaandel dragen, en dit op maat van jeugdverenigingen en jeugd(werk)initiatieven willen uitdragen naar jeugdverenigingen en jeugd(werk)initiatieven. We creëren de mogelijkheid te leren van de boerenstiel via de boer, maar ook via eigen interactieve spelen op het terrein van de boerderij.
 • We willen een bijkomend aanbod van kwaliteitsvolle instapklare activiteiten creëren teneinde de werking van de diverse jeugdverenigingen en jeugd(werk)initiatieven te versterken
 • Er wordt een GPS-spel ontwikkeld rond het erfgoedverleden: smokkelverleden, bossen en kastelen (jongeren leren aan de hand van eigentijdse spelvormen de streek op een originele spannende manier ontdekken). We kiezen hier uitdrukkelijk voor een nieuwe vorm van spelontwikkeling dat past binnen de huidige bestaande jongerencultuur.
  Een gps-spel is een interactieve multimediale spelvorm vol actie, achtervolging en strategie. De verschillende gps-toestellen staan in verbinding met elkaar.
 • We ontwikkelen kookworkshops rond het culinair erfgoed: Meetjeslands koken voor kinderen (kinderen maken kennis met vergeten groenten, Meetjeslandse gerechten, …). De nadruk ligt hier op het samen koken met kinderen, gericht naar jeugdverenigingen en jeugd(werk)initiatieven die daarna ook zelf aan de slag willen.
 • We organiseren 2 thematische trefdagen met een aanbod van kwaliteitsvolle workshops teneinde de werking van de diverse jeugdverenigingen en jeugd(werk)initiatieven te versterken
 • We bieden workshops aan rond nieuwe speltechnieken ‘outsider’
 • We bieden workshops aan rond nieuwe dagtochten en plattelandstochten waarbij de veiligheidsaspecten extra aan bod komen
 • We bieden workshops aan rond het platteland als spelmateriaal
 • We bieden workshops aan rond nieuwe tochttechnieken
 • We willen jeugdverenigingen en jeugd(werk)initiatieven de nodige vorming aanreiken om samen aan de slag te gaan met de kwaliteiten en eigenheid van het platteland
 • Er wordt een vorming rond weidespelen uitgewerkt
 • Er wordt een vorming rond Meetjeslandse kampthema’s uitgewerkt
 • Er wordt een vorming rond natuurvriendelijke spelen uitgewerkt
 • Er wordt een vorming rond plattelandstochten uitgewerkt
 • Er wordt een vorming rond spelontwikkeling met multi-mediale insteek uitgewerkt
 • We willen het nieuwe en bestaande aanbod voor kinderen en jongeren ontsluiten via een mediadrager op het niveau van de doelgroep
 • We ontwikkelen een database voor al het aanbod voor jeugdverenigingen en jeugd(werk)initiatieven
 • We inventariseren het bestaande aanbod en het nieuwe aanbod
 • We brengen veilige verkeersroutes in kaart

 

Uitvoering

Regionale Jeugddienst Meetjesland

Contactpersoon

Paulien Verhaest
Markt 1
9930 Zomergem
09/218 95 55