Spel- en vertelbeleving voor kleuters - Barelhoeve Bornem (werktitel: Kleuter (be) zoekt boer)

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Antwerpen

Locatie

Bornem

Projectgegevens

Projectkost

76 593 euro

Promotor

Gemeentebestuur Bornem

Duurtijd

01/07/2017 - 30/06/2019

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
  • Diversificatie van landbouwactiviteiten

Situering

Met dit project willen we een educatieve vertel- en spelroute ontwikkelen aan de Barelhoeve in Bornem. We brengen een realistisch landbouwverhaal in een fijne vormgeving voor de duizenden kleuters die jaarlijks de hoeve in dit verstedelijkt gebied bezoeken. De route is opgevat als een beleving waarbij de verschillende talenten en zintuigen worden aangesproken. Ze kan zelfstandig worden gedaan of in groep met extra begeleiding van een verteller. Voor dit nieuwe product wordt een jeugdschrijver en –illustrator aangesproken én wordt ondersteunend een digitale applicatie ontwikkeld. Uiteraard kunnen ook andere bezoekers hiervan genieten. De route is zo laagdrempelig als de Barelhoeve zelf.

Doelstellingen

  • behouden van het bezoekersaantal en nieuwe bezoekers aantrekken via vernieuwde producten, zowel qua methodiek als vormgeving
  • de band versterken tussen de inwoners en de landbouwers in onze gemeente. Het aantal landbouwers (ongeveer 50) vermindert maar de grootschaligheid van de landbouwbedrijven neemt toe. Verder constateren we een sterke verpaarding in onze streek.
  • sensibiliseren rond de korte keten
  • sensibiliseren rond voedsel in het kader van het gezondheidsbeleid van de gemeente
  • verbinden van het recreatieve aan het educatieve via een bezoek ter plekke aan een werkend landbouwbedrijf. Dit in aanvulling op andere spel- en vertoefplekken voor kinderen en families in de gemeente.
  • meer mensen in armoede aanspreken omdat de kinderboerderij voor deze doelgroep weinig drempels kent en omdat voor deze doelgroep ‘voedsel en gezondheid’ een belangrijk werkpunt is bij de versterking van hun veerkracht.
  • de Barelhoeve inzetten in het toeristisch beleid omdat ze interessant potentieel heeft in de rand van het project " Schelde Sterk Merk".

Uitvoering

Gemeentebestuur Bornem

Contactpersoon

Elisabeth Snackaert
Hingenesteenweg(BOR) 13
2880 Bornem
038 90 69 49

Locatie