Spelen in Meeswijk. Een natuurlijk speel- en ontmoetingsweefsel langsheen de berceau van het kasteel van Leut

Categorieën

Jaar

2021

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

74 000 euro

Promotor

Gemeente Maasmechelen

Duurtijd

01/09/2021 - 31/12/2022

Maatregel

  • LEADER
  • Landbouw- en natuureducatie

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Maasland

Situering

Het snoer van Maasdorpen kent een authentiek karakter en een grote verwevenheid met het omringende cultuurlandschap. Echter is de uitdaging groot om de sociale cohesie in de dorpen te versterken, ook tussen dorpen onderling. Met de realisatie van een natuurlijk speel- en ontmoetingsweefsel tussen Meeswijk en Leut spelen de projectpartners in op die uitdaging. Daarnaast wordt er bewust voor gekozen om de totstandkoming van het speelweefsel cocreatief aan te pakken: bewoners en gebruikers, in het bijzonder de lokale jeugdbeweging, zullen worden betrokken bij het ontwerp en de realisatie. Lokaal eigenaarschap is een belangrijke factor om het uiteindelijke resultaat zo goed mogelijk in te passen én te laten gebruiken om ontmoeting tussen dorpen, tussen generaties en tussen bewoners, te stimuleren.

Doelstellingen

De doelstelling van het project is het bevorderen van ontmoeting op dorpsniveau en het bevorderen van de sociale cohesie, niet enkel door de ingebruikname van het speelweefsel, maar ook door de participatieve totstandkoming ervan. Dorpsbewoners komen dichter bij elkaar en bij het landschap, hun samenhang wordt versterkt in een natuurlijke ontmoetingsruimte in de onmiddellijke leefomgeving van hun dorp(en) (Meeswijk en Leut). Het proces leidt tot een natuurlijk speel- en ontmoetingsweefsel waar zowel kinderen en jongeren, hun ouders, families, vriendengroepen en de plaatselijke jeugdbeweging gebruik van kunnen maken.

Uitvoering

Gemeente Maasmechelen

Locatie