Sporen in de tijd

Categorieën

Thema

Erfgoed

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Gent

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

55 375,00 euro

Promotor

Trage Wegen vzw

Duurtijd

01/01/2013 - 31/12/2014

Situering

Het traject van de verdwenen spoorlijn Zottegem-Ronse heeft naast een recreatieve waarde ook een belangrijke cultuurhistorisch en landschappelijke waarde en is grotendeels beschermd als natuurgebied.

Het project verricht onderzoek naar natuur, landschap en erfgoed langs het tracé en legt de orale geschiedenis ervan audiovisueel vast. Een eigentijdse tentoonstelling met een binnen- en buitencomponent die halt houdt in elke gemeente langs de route, toont de resultaten. Via publieksactiviteiten ontwikkelen we een grensoverschrijdend streekgevoel met aandacht voor erfgoed, natuur en landschap, en breken we een lans breken voor de herwaardering van de missing link tussen Opbrakel en Ellezelles.

Doelstellingen

  • 1) Synthese: alle mogelijke informatie en studies over natuur, erfgoed en landschap die verband houden met spoorlijn 82 verzamelen en ontsluiten >> Dit resulteert in  een samenvattend studiedocument en een volledige bibliografie.
  • 2) Onderzoek: Mondelinge geschiedenis en verhalen over het Mijnwerkerspad vastleggen en ter beschikking stellen >> Dit resulteert in 10 interviews met kennishouders (ex-reizigers en spoorwegmannen van de Lijn 82) die zullen worden ontsloten tijdens en na het project
  • 3) Verspreiden: een tentoonstelling realiseren en vertonen in de gemeenten langsheen het Mijnwerkerspad >> Dit resulteert in een reizend evenement dat exact 50 jaar na de laatste reizigerstrein op Lijn 82 zal vertrekken vanuit Zottegem met als eindbestemming Ronse.
  • 4) Sensibiliseren: vanuit het lokale middenveld worden gedurende de loop van het project publieksactiviteiten georganiseerd die de waarde van het Mijnwerkerspad in de verf zetten. >> Dit resulteert in een jaar vol wandelingen, artistieke interventies en info-avonden.
  • 5) Een intergemeentelijk, interprovinciaal en interregionaal pleidooi voor de herwaardering van de het stukje Opbrakel-Ellezelles, zodat er opnieuw een doorgaande verbinding tussen Zottegem en Ronse ontstaat. >> Dit resulteert in een concrete vraag aan de bevoegde instanties tot aanleggen van de ontbrekende verbinding en in het bewegwijzeren van een tijdelijk alternatief zolang de missing link ontbreekt.

Uitvoering

Trage Wegen vzw

Contactpersoon

Andy Vandevyvere
Kasteellaan 349 A
9000 Gent
09/331 59 20