Spots op West

Categorieën

Thema

Leefbaarheid

Jaar

2011

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Westhoek

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Opendoek vzw - Amateurtheater Vlaanderen

Duurtijd

2011 - 2013

Situering

SPOTS OP WEST is een theaterfestival, waar vernieuwende en eigenzinnige producties uit het amateurtheater, jongerenwerkingen, semi-professionele groepen, eindwerken van laatstejaars uit theateropleidingen geprogrammeerd worden. SPOTS op West rekruteert producties zowel uit de regio Westhoek, de provincie West-Vlaanderen, als uit de andere Vlaamse provincies, Nederland en Noord-Frankrijk. Spots op west profileert zich voornamelijk als locatietheater d.w.z. dat de voorstellingen plaats vinden in alternatieve ruimte, zoals een schuur, loods, huiskamer, jeugdlokaal, kerk, open lucht,…. Het gaat om producties met een maximale speelduur van 60 minuten, zodat de toeschouwer per dag een reeks voorstellingen kan bijwonen, gekoppeld aan contacten, uitwisseling, korte wandelingen in het dorp. De stuurgroep wil met dit project in de periode 2011-2013 zowel de diversiteit van het programma als de uitwerking van locatieprojecten verder uitbouwen:

Westouter - theaterdorp in de zomer

Spots op West is net alleen voor Westouter, maar ook voor de hele regio een heel belangrijk gegeven geworden op de evenementenkaart. Heel wat gezelschappen en toeschouwers maken er een weekend van. Het festival voorziet zelf niet in horeca-uitbating, waardoor de lokale horeca in het dorp zijn voordeel haalt uit het festival. Meestal huren heel wat deelnemers een vakantiewoning of gastenverblijf. De week voor het festival zorgen de deelnemers aan de workshops, docenten en medewerkers reeds voor een geanimeerde sfeer in het dorp. Naast folkdorp Dranouter, zou mits iets meer promotionele mogelijkheden Westouter een duidelijk profiel als theaterdorp kunnen krijgen. Vandaar dat het visuale aspect rond het festival binnen de dorpsomgeving tijdens en voor de festivalperiode meer aandacht moet krijgen. In 2009 werd met beperkte middelen een fotosessie georganiseerd, die dorpsbewoners als theaterspelers in beeld bracht. Vlakbij de grens in Westouter is ook een poort naar Noord-Frankrijk, vandaar dat er sterk nagedacht wordt over samenwerkingsverbanden.

... ook buiten de zomer

Westouter is perfect geschikt om ook buiten de festivalperiode, zij het dan op beperkte schaal, theaterevenementen te organiseren. Gezien het dorp beschikt over een aantal verblijfsmogelijkheden voor jeugdbewegingen, zijn de mogelijkheden open om ook buiten de vakantieperiodes cursussen, creaties, schrijf- en acteersessies, ... al dan niet gecombineerd met toeristisch verblijf te organiseren.

... ook buiten Westouter

Spots op West wil ook een aantal activiteiten organiseren in de hele regio. Het opzet is om een intensieve jaarwerking te ontplooien samen met de 25 toneelgroepen in de regio Ieper en Heuvelland. Deze werking vertrekt vanuit groepsbezoeken door contactpersonen, de organisatie van cursussen, het aanbieden van coaching op maat. Groepen uit de regio moeten op die manier gestimuleerd worden om in de loop van het werkjaar toonmomenten te organiseren van korte toneelproducties, die buiten hun reguliere werking vallen en in aanmerking komen voor Spots op West. Op die manier wordt gewerkt aan de participatie van diverse groepen uit de Westhoek aan Spots op West.

... ook buiten de Westhoek

Via een samenwerkingsverband met Le Centre Régional de Ressources du Théâtre en Amateur du Nord pas-de Calais en La C.U.C. de Dunkerque, worden projecten vooropgesteld die gebaseerd zijn op uitwisseling van ervaring en cultuur met de wereld van het Franse Amateurtheater. Het programmeren van een aantal Franse gezelschappen op het festival is slechts een van de initiatieven op dit vlak. Daarnaast wordt ook de samenwerking met Nederland geïntensifieerd meer bepaald met Kunstfactor, het sectorinstituut voor amateurkunsten.

Eigen productie

Spots op West wil vanuit de festivalwerking ook een eigen productie opzetten met plaatselijke amateurgezelschappen. Deze productie moet leiden tot een nauwere samenwerking binnen het lokaal amateurtheater, maar kan door zijn opzet een breed publiek aanspreken.

Doelstellingen

Er kunnen acht doelstellingen onderscheiden worden:

  • De regio, en in het bijzonder Heuvelland en aanpalend Poperinge, een bijkomende troef bieden;
  • Jongeren, 50+, ... kansen bieden om in een prachtige omgeving theater met vakantie te combineren;
  • Plaatselijke theatergroepen betrekken in een gezamenlijk project;
  • Het amateurtheater een podium bieden buiten de plaatselijke dorpskom;
  • De contacten tussen verschillende gezelschappen bevorderen;
  • Kwaliteitsverhoging van amateurtheater;
  • Verhogen van de cultuurparticipatie in de regio;
  • Werken aan een positieve, wervende uitstraling van de Westhoek als regio.

Uitvoering

Opendoek vzw - Amateurtheater Vlaanderen

Contactpersoon

Bernard Soenens
Zirkstraat 36
2000 Antwerpen
03/222 40 91