Ssss(stilte)! Haspengouw spreekt!

Categorieën

Thema

Streekidentiteit

Jaar

2013

Provincie

Limburg

Locatie

Hoepertingen

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

111.000,00 euro

Promotor

Kasteel Mariagaarde Hoepertingen vzw

Duurtijd

01/12/2013 - 30/06/2015

Situering

KMH vroeg eerder een cofinaciering aan bij Leader. De Culturele Smaak van een Natuurlijk Kasteel kadert in de maatregel erfgoedversterking en regio-identiteit en is in volle uitvoering. Daarbij is 2013 een sleuteljaar bij de realisatie van de vooropgeste lde doelen van dit goedgekeurde project. Uit de rapportering (van zomer 2013) mag blijken dat het project ruim op schema zit. Een aantal verworvenheden van het project zijn mede inspirerend voor de vooropgestelde maatregel mbt leefbaarheidsversterking. Zo is het versterken van de band met de lokale bevolking een waardevolle piste die bij dit project als bijkomend vertrekpunt kan gehanteerd worden.

Doelstellingen

Het doel van het project is het activeren van de regio in een dialoog over leven en wonen en werken in Haspengouw en het (her)ontdekken van de meerwaarde van haar ruimtelijke identiteit. Kunst als bindmiddel, als taal van dialoog is een uitgelezen instrument/tool omwille van de manifeste aanwezigheid van beelden in de open ruimte en de inmiddels) kennelijke vertrouwdheid van de kunst in de open ruimte van de bewoners uit Borgloon (en bij uitbreiding Heers). Bij een eerste voorafgaand verkennend gesprek met kunstenaar Frederic Geurts werd de focus gelegd op  een kunstevocatie/installatie die uitgaat van de dialoog en verbonden is met de regio - identiteit van het plattelandsleven in Haspengouw. De vertrouwdheid van Geurts met zowel Haspengouw, architecturaal en ruimtelijk werken, en niet het minst met de inzichten van social art, vergroten het vertrouwen om (mede op aanbeveling van anderen) met F. Geurts scheep te gaan. Het voortbouwen op de verworvenheden van het project ‘mooiste dorpen van Haspengouw’, waarbij vooral ook betrokkenheid van een middenkader werd geactiveerd, garandeert een verduurzaming van de doelstelling van het project. 6 Kunst in de open ruimte krijgt er een dimensie bij, de dimensie van een sterk letterlijk maatschappelijke betrokkenheid van bewoners (en organisaties) uit de plattelandsomgeving van de betreffende regio.Dat doorheen dit project KMH zich nog duidelijker wil en kan profileren als stilteplek is een bijkomende legitieme  doelstelling

Uitvoering

Kasteel Mariagaarde Hoepertingen vzw

Contactpersoon

Marnix Vanlangenaeker
Kasteelstraat 10
3840 Hoepêrtingen/Borgloon
012/74 11 31