Stadsboerderij Veldekenshoeve

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2011

Provincie

Antwerpen

Locatie

Turnhout

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

241.541,07 euro

Promotor

Stad Turnhout

Duurtijd

01/01/2011 – 30/06/2012

Situering

De Veldekenshoeve is sinds 2008 in volledige eigendom van de stad Turnhout. De hoeve, gebouwd in Kempische langgevelstijl, dateert van ca. 1840 en is gelegen in het buitengebied van de stad Turnhout op de grens tussen het groene noorden en het centrum. Eén van de grootste troeven van de stad Turnhout is de ligging midden in een openruimte gebied, een waardevolle groene gordel met hoge landschaps- en natuurwaarde, die een meerwaarde biedt aan het leven in de stad. In het verleden waren het buitengebied en het stadscentrum te vaak aparte werelden, waar mogelijkheden tot synergie onbenut bleven. De ruimtelijke ligging van de Veldekenshoeve en het gevoerde beleid op lokaal en bovenlokaal niveau definieerden de te realiseren inhoudelijke invulling van de Veldekenshoeve. Met het project Stadsboerderij Veldekenshoeve wil de stad ruimtelijk een verbindende schakel creëren tussen het stadscentrum en het buitengebied van de stad en beleidsmatig het ruraal ondernemerschap stimuleren door het creëren van economische en sociale netwerken. Het project Stadsboerderij betekent op infrastructureel vlak de restauratie van de bestaande Veldekenshoeve en de uitbreiding ervan met een serrevolume als schakelelement en een nieuw volume waar multifunctionele ruimten en bezoekersfaciliteiten in worden ondergebracht. De historische hoeve wordt gerestaureerd en krijgt opnieuw de functionele invulling van vroeger met behoud van de stallen en aansluitende woonruimte. Het serrevolume dient als inkom met baliefunctie en biedt ook ruimte voor tentoonstellingen of informatiepanelen. Vanuit de serre komt men op het achterliggende erf, waarvoor een inrichtingsplan werd opgemaakt. Er werd steeds getracht om de historische toestand maximaal te bewaren zowel voor de bestaande hoeve als voor de inrichting van het erf. De stad Turnhout wordt begeleid door architectenbureau A.I.M. uit Turnhout en landschapsarchitecte Nikè Verfaille van Alert Eco. Technisch concept en plannen werden door hun opgemaakt.

Doelstellingen

Woon- en leefruimte: Zorgen voor een leefbaar en kwaliteitsvol platteland - Zorgen voor een kwalitatievere woonomgeving - Zorgen voor een kwaliteitsvolle mobiliteit - Zorgen voor algemene voorzieningen - Dorpskernvernieuwing en –ontwikkeling Werkruimte: Creëren van een gunstig economisch klimaat op het platteland - Ondernemen op het platteland - Educatie voor ondernemers op het platteland - Differentiatie en diversificatie van de agrosector Collectieve ruimte: Realiseren van een platteland met oog voor het natuurlijk milieu en kwaliteit van het landschap - Verbeteren van het natuurlijk milieu - Verbeteren van de landschappelijke kwaliteit Consumptieve ruimte: Vrijwaren van het platteland als ruimte voor kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding - Aandacht creëren voor cultuurhistorisch erfgoed - Verhogen van toeristisch-recreatieve kwaliteit Identiteit en communicatie: Aandacht hebben voor identiteitsversterking van en over het platteland - Aandacht voor rurale identiteit - Verbeteren van communicatie en imago.

Uitvoering

Gemeentebestuur Merelbeke

Contactpersoon

Melanie Ryckaert
Campus Blairon 200
2300 Turnhout
014/443360