Stavele Dorpskernvernieuwing

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2008

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Westhoek

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

1.320.573,58 euro

Promotor

gemeentebestuur Alveringem

Duurtijd

2008 - 2010

Situering

Het gemeentebestuur wenst het openbaar domein van Stavele her in te richten. Deze herinrichting sluit aan op de aanleg van een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel. Het gebied dat aangepakt wordt, valt samen met de verkeerskundige bebouwde kom van Stavele. De deelgemeente Stavele telt momenteel 667 inwoners. Het bevolkingsaantal blijft relatief stabiel en schommelde de voorbije 15 jaar tussen 655 en 687 inwoners. Deze deelgemeente kent ook een vrij belangrijk lokaal verenigingsleven (18 gesubsidieerde verenigingen) waaronder een zeer actieve muziekmaatschappij die instaat voor harmonie- en orgelconcerten en een carnavalvereniging. Naast de drie straten, gaat veel aandacht naar de drie pleintjes en de gehele kerkomgeving. Het versterken van de ontmoetingsruimte en de mogelijkheid van het concentreren van een aantal publieke functies zijn hierbij belangrijk. De herinrichting van het openbaar domein zal het dorp voor inwoners en passanten aantrekkelijker, veiliger en gebruiksvriendelijker maken. De dorpsbewoner zal een betere woonkwaliteit krijgen. De recreant zal aangenaam kunnen vertoeven, toekomen in en vertrekken uit Stavele. Inbedding in de landschappelijke, recreatieve, verkeerskundige en werkomgeving van het dorp, en binding met het verleden zijn samen met functionaliteit en beeldkwaliteit belangrijke aandachtspunten. Concreet wordt steun gevraagd voor: De volledige bovenbouw van straten en pleintjes in de dorpskom worden heraangelegd. De gemeenschapszaal, de kerkomgeving en het speelpleintje worden in het geheel van het dorpsweefsel geïntegreerd. De schoolomgeving wordt kindvriendelijker gemaakt, en het doorgaand verkeer wordt uit de belangrijkste straat geweerd.

Contactpersoon

Hendrik Verschave
8690 Alveringem
058/288882