Stek

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

134 595,00 euro

Promotor

Stek Vzw

Duurtijd

01/09/2015 - 01/09/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG Westhoek

Situering

Stek vzw is relatieve jonge vzw, met zijn zetel op een oude geklasseerde hoeve.  Binnen Stek is de opzet om met landbouwzaken mensen, de lokale buurtbewoners maar evenzeer zorgmensen, dichter bij elkaar te brengen.  Er wordt op een innovatieve manier aan zorgverlening gedaan en we willen deze zorg inbedden in de ruimere leefwereld ttz waarbij de lokale buurt incl. landbouwers sterk in betrokken wordt. 

Stek kan echter niet voorgesteld worden zonder Stoppel te benoemen.  Stoppel is een kleinschalig gemengd landbouwbedrijf, op het zelfde adres, op dezelfde boerderijsite, dat inzet op een korte keten.    Stoppel verkoopt zijn landbouwproducten aan Stek zoals melk en graan.   Stoppel geeft aan Stek de kans om haar doel te bereiken namelijk via landbouw, arbeid en natuur met mensen die net buiten het maatschappelijk net vallen aan de slag te gaan met de Stoppel-producten. Binnen de zuivelarij verwerken we de melk tot yoghurt, kaas, boter en dergelijke.  Binnen het bakkersatelier malen we het graan tot bloem en bakken we het brood.  In de bindstal organiseren we met vaste regelmaat activiteiten, workshops en bijeenkomsten waarbij ontmoeting voorop staat en we de sociale cohesie in de buurt stimuleren.   Maandelijks organiseren we een tweetal buurtontmoetingen waarbij thema’s zeer verscheidend zijn: workshop, cultuur, voordrachten, kennismaking met oude ambachten,…

We creëren een plaats voor mensen met een sociale en psychische kwetsbaarheid  waar een daginvulling wordt aangeboden en waar maatschappelijke (re)integratie centraal staat.  Daarom is het cruciaal dat Stek een rechtstreekse verbinding heeft met de lokale gemeenschap.  Via twee namiddagen in de week is de deur van de boerderij wagenwijd open voor iedereen.  Producten, met onze zorggasten vervaardigd, worden te koop aangeboden. Dit verkopen van zelfgemaakte kaas, yoghurt en brood is een middel om de link met de lokale buurt te maken en levendig te houden.   Deze inkomsten zouden op de lange termijn de werkingskosten drukken. Het verschil met andere organisaties is dat de zorggasten geen schakeltje vormen in het ganse productieproces maar het ganse proces van grondproduct tot de verkoop aan de buurt van het afgewerkt product volgen, meemaken, meebeleven en erin mee participeren.  

De inkomsten uit de verkoop van eigen gemaakte producten wordt in mindering gebracht in de projectaanvraag.  Steun wordt aangevraagd voor de verdere uitbouw van de ontmoetingsruimte en de zuivelarij en voor een stuk personeelskost voor de zorgverlening naar zorggasten en buurtwerking toe.

Doelstellingen

We willen erin slagen om een ontmoetingsplaats te zijn voor de lokale gemeenschap.  Landbouwgerelateerde zaken zullen vaak de aanleiding zijn tot ontmoeting.   We willen via diezelfde ontmoeting mensen uit hun (geïsoleerde)  leefwereld halen en de lokale sociale cohesie die op het platteland sterk verarmd is opnieuw versterken.

Als we ons uitspreken over de zorggasten willen we hun een plaats geven om even tot rust te komen, om zich normaal te voelen en zichzelf te kunnen zijn zonder angst om (sociaal) afgewezen te worden.  Een plaats waar ze zich kunnen bezinnen over hun toekomst en die concreet aan te pakken.

Uitvoering

Stek Vzw

Contactpersoon

Katrien Vanormelingen
Stoppelweg 10
8970 Poperinge
0476 57 48 61

Locatie