Stek-Grond

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

279 892,55 euro

Promotor

Defevere, Geert

Duurtijd

01/07/2018 - 31/12/2019

Maatregel

  • LEADER
  • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Midden-West-Vlaanderen

Situering

Het project STEK/GROND bestaat uit 2 onderdelen. GROND staat voor het kweken van groenten/fruit volgens de agro-ecologische principes en de eventuele zelfgemaakte producten die daar uit voorvloeien onder het label GoeGeboerd. STEK wordt een hippe multifunctionele ruimte, waar beleving en ontmoeting centraal staat, met streekidentiteit en cultuur als verbindingselementen. Binnen deze ruimte zal een eigen aanbod uitgewerkt worden rond: korte keten, streekkeuken, workshops, cultuur en recreatie. We richten ons hiermee op inwoners uit de regio, toeristen, recreanten, kinderen en bedrijven. We hopen daarbij de biodiversiteit en de connectie met de oorsprong van voeding te kunnen verbeteren. Het volledige project ligt in het verlengde van onze B&B activiteiten, die we met Buytenshuys de voorbije 10 jaar hebben uitgebouwd. Een ideale uitvalsbasis om de streek (nog) beter te leren kennen.

Doelstellingen

Het project behelst verschillende doelstellingen en doelgroepen (dorpsbewoners, kinderen, recreanten, toeristen en bedrijven). 

  1. Het bestaande aanbod van kwalitatieve streekproducten op dorpsmaat aanbieden op een centrale plaats, ingebed in een ruimer kader van beleving (drinks/food/performance), om het op die manier aantrekkelijker te maken voor de doelgroepen. Er stellen zich in het bestaande distributiesysteem een aantal problemen voor kleine dorpen: een boerenmarkt is niet rendabel voor de boer/producent wegens de beperkte afname, vanuit het oogpunt van de consument is het korte keten aanbod dan weer te versnipperd over verschillende (hoeve)winkels. Daarnaast kampen streekproducten soms met een imagoprobleem op vlak van presentatie. Een centrale locatie, waar op regelmatige tijdstippen de producten verkocht worden, aangevuld met beleving biedt op dit vlak een uitkomst, want in de toekomst zal meer nodig zijn dan een winkelrek om de nieuwe generatie consumenten te verleiden tot de aankoop van kwalitatieve producten uit eigen streek.
  2. Onze doelgroepen terug in verbinding brengen met het voedsel dat dagelijks op hun bord belandt. We worden vandaag overstelpt met voedselschandalen, -adviezen, -studies, ... maar we weten niet meer van welk hout pijlen maken. De voeling met gezonde voeding zonder verspilling willen we herstellen via de principes van 'Van Grond tot Mond' / 'Van Snuit tot staart' en dit aan de hand van workshops (kweken/plukken/koken), evenementen, diners, ... Onze biologische moestuin van 1.000m² werd dit jaar reeds opengesteld voor derden en is nu officieel een deeltuin, daar willen we binnenkort nog een voedselbos aan koppelen. Binnen de bestaande serres en aanpalende gronden (alles samen ongeveer 1,5ha) willen we onderzoeken of een uitbreiding tot CSA boerderij (i.s.m. een geschoolde bioboer) een haalbare piste is. 
  3. Tijdens de voorbije jaren is het landschap en de kwaliteit van de natuur/bodem verschraald. Wie biologisch wil kweken, werkt samen MET de natuur. We gaven hiervoor reeds een 10-tal jaar geleden de aanzet i.s.m. het Stad-Land-Schap 'Het West-Vlaamse Hart'. We willen dan ook op de bestaande locatie de biodiversiteit verder herstellen en uitbreiden. Daarnaast wil de recreant en toerist zich ook onthaasten binnen deze natuurlijke omgeving. Waarom zouden we bomen kappen om speeltoestellen voor kinderen te voorzien, als kinderen ook kunnen klauteren en spelen in bomen. Het kan allemaal veel ecologischer, creatiever en met meer zuurstof voor de natuur. De waterput die nu enkel dienst doet als opslagbuffer, zou esthetisch geïntegreerd worden in het landschap en daarnaast ook een recreatieve en kweekinvulling krijgen. 
  4. Het aanbod en de volumes van eigen producten onder ons label GoeGeboerd verder uitbreiden en uitbouwen. Vandaag bestaat het aanbod uit sappen, confituur en honing. We werken hiervoor samen met Lombarts-Calville (loonpersing) en Anton Van der Beken (imker uit het dorp en ondervoorzitter van De Mandelbie). Als uitbreiding denken we dan bijvoorbeeld aan notenolie of granola (verwerking van onze noten). (On)kruid is binnen de biologische teelt een continu aandachtspunt, waar veel verloren energie wordt aan besteed onder de vorm van wieden. Veel van deze kruiden hebben echter een medicinale toepassing en positieve invloed op de gezondheid. In de uitbreiding van het aanbod liggen ook hier dus tal moelijkheden die nog verder onderzocht kunnen worden.

Uitvoering

Defevere, Geert

Contactpersoon

Geert Defevere
Gitsbergstraat 39
8830 Hooglede
051 20 37 53