STEMmig boeren

Categorieën

Jaar

2019

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

132 860,00 euro

Promotor

CENTRALE VAN DE LANDELIJKE GILDEN VAN DE BOERENBOND

Duurtijd

01/01/2019 - 30/06/2021

Maatregel

  • LEADER
  • Landbouw- en natuureducatie

Plaatselijke Groep

PG Haspengouw

Situering

Met het project STEMmig boeren willen een STEM-gericht aanbod ontwikkelen voor leerlingen van het 6e leerjaar LO, 1e jaar SO en voor leerlingen van het buitengewoon basisonderwijs. Voortdurende wetenschappelijke en technologische innovatie vraagt om wetenschapsonderwijs dat jongeren uitrust met de nodige vaardigheden. Tot deze vaardigheden behoort het kunnen oplossen van een real-world probleem door flexibel gebruik van kennis uit de verschillende STEM-disciplines (Science, Technology, Engineering en Mathematics). Vanuit deze vaststelling roept Europa leerkrachten lager en secundair onderwijs op tot meer aandacht voor wetenschappen en techniek waarbij de link met een authentiek probleem heel duidelijk is. Leerkrachten zijn op zoek naar uitdagende leeromgevingen, een land- of tuinbouwbedrijf is zo’n rijke STEM-omgeving. We organiseren binnen dit project minimaal 10 AgroSTEMevenementen (doelgroep 6e leerjaar en 1e middelbaar) en minimaal 10 initiatieven STEMmig beleven (doelgroep BO) op verschillende landbouwbedrijven in samenwerking met de deelnemende gemeentes en scholen. Anders dan bij de BinnenBijBoerendagen is het onderwerp van het aanbod hier niet het productieproces van voedsel, maar wordt de (wetenschappelijke en technologische) context van dit productieproces ingezet als omgeving om specifieke vaardigheden als probleemoplossend denken te oefenen en om de interesse in wetenschap en techniek aan te wakkeren. We voorzien vorming voor de bezoekbedrijven en promomateriaal.

Doelstellingen

  • Opzetten van minimaal 10 AgroSTEMevenementen voor het 6e leerjaar of het 1e middelbaar verspreid over de verschillende deelnemende Leadergemeentes 
  • Ontwikkelen van een draaiboek en educatieve koffer met ondersteuningsmaterialen zodat gemeentes in samenwerking met landbouwbedrijven ook in de toekomst de AgroSTEMevenementen kunnen blijvend organiseren
  • Ontwikkelen van een aanbod op bezoekbedrijven 'STEMmig beleven' op maat van specifieke doelgroepen uit het buitengewoon basisonderwijs, nl. ontwikkelen van een draaiboek met praktische handvaten voor het opzetten van 'STEMmig beleven' op je bedrijf, een (uitleen-)koffer met ondersteuningsmaterialen en minimaal één vormingsmoment (theorie, getuigenis leerlingen/leerkracht) en één oefen-/belevingsmoment (praktijk).
  • Organiseren van minimaal 10 boerderijbezoeken 'STEMmige beleven', op maat van verschillende doelgroepen uit het BO en verspreid over de verschillende deelnemende gemeentes uit de Leaderregio met buitengewoon basisonderwijs
  • Ontwikkelen van 3 educatieve filmpjes ter promotie van het aanbod aan AgroSTEMevenmenten en STEMmig beleven

Uitvoering

CENTRALE VAN DE LANDELIJKE GILDEN VAN DE BOERENBOND

Contactpersoon

Katrien Boeraeve
Diestsevest 40
3000 Leuven
016 28 60 28

Locatie