Steunwiel

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

Vlaams-Brabant

Projectgegevens

Projectkost

46 000,00 euro

Promotor

OCMW Tielt-Winge

Duurtijd

01/01/2018 - 31/12/2019

Maatregel

  • LEADER
  • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG Hageland+

Situering

Project Steunwiel is een samenwerking tussen OCMW Tielt-Winge en sociale activeringscluster SACHA. Zij zullen samen investeren met een externe partner in de opstart van een langdurig fietsproject in 9 Hagelandse gemeenten. Hierbij krijgen deelnemers de kans om fietsvaardigheden te verwerven, alsook kennis van de Belgische verkeerswetgeving. Daarnaast worden zij in de mogelijkheid gesteld om een fiets te huren via het project Steunwiel. De partners streven naar duurzame mobiliteit en vervoersoplossingen voor kwetsbare groepen in de maatschappij.

Doelstellingen

Project Steunwiel gaat aan de slag met een kansarme doelgroep en geeft gelegenheid om enerzijds fietsvaardigheden te verwerven en anderzijds de mogelijkheid om eigenaar te worden van een fiets. Een eerste doelstelling vinden we dan ook in het willen verhogen van de zelfstandigheid van de deelnemers. Het verhogen van de autonomie creëert een enorme meerwaarde voor de deelnemer. Deze moet na afloop van project Steunwiel in staat zijn om te fietsen, waardoor hij zich autonoom kan verplaatsen. Dit dringt vervoersarmoede terug en biedt tal van opportuniteiten aan de doelgroep. Indien men zich kan verplaatsen, zal men zijn kansen op de arbeidsmarkt verhogen, maar is men ook in staat om over te gaan tot meer sociale contacten. Men is niet langer afhankelijk van openbaar vervoer waarop heel wat beperkingen bestaan. De deelnemer kan zich met zijn fiets vrij verplaatsen, naar de locatie waar hij/zij aanwezig dient of wil zijn. We beogen bovendien een verhoging van de kennis betreffende Belgische verkeerswetgeving. Dit dient enerzijds de eigen veiligheid en die van anderen rondom te waarborgen. Anderzijds geeft het de deelnemer een voorsprong indien men de wens zou hebben een rijbewijs te willen behalen.

Een andere doelstelling vinden we terug op vlak van sociale activering. Het project Steunwiel dient positieve resultaten weer te geven binnen de dienst SACHA. Deze resultaten zullen meetbaar zijn via het jaarverslag van het team. De trajectbegeleiders zullen een overzicht bewaken van de deelnemers en de resultaten op vlak van tewerkstelling/sociale activering. We willen op die manier nagaan of de deelnemers, die tevens een traject sociale activering doorlopen, effectief resultaat behalen en hun arbeidsmarktpositie verbeteren door middel van een vervoersoplossing. Het realisme van het project zal worden bewaakt door de samenwerking met een externe partner, bij voorkeur Mobiel 21 vzw. Met hun 30 jaar ervaring is OCMW Tielt-Winge ervan overtuigd de ideale partner aangesproken te hebben met een goede kijk op de mogelijkheden. Mobiel 21 heeft reeds diverse projecten ondersteund en weet welke methoden werken bij deze doelgroep. Desalniettemin dienen we rekening te houden met de wet op de overheidsopdrachten en zullen er tevens offertes opgevraagd worden bij andere aanbieders van fietslessen.

Zoals eerder gezegd is succes altijd gegarandeerd. De ongelooflijk zelfversterkende impact op de deelnemers vormt een prachtig resultaat.

Tot slot streeft het project naar duurzaamheid. Door onmiddellijk vrijwillige lesgevers in te schakelen in het project en hen vorming te geven en door de samenwerkingsmogelijkheden met sportdiensten te evalueren, willen we een duurzaam aanbod organiseren. Door middel van LEADER Hageland+ subsidies wil de omotor voor de dienst SACHA en dus 9 lokale besturen in totaal, over een aanbod degelijke fietsen beschikken. Enerzijds voor het blijvend aanbieden van fietslessen en anderzijds om ter beschikking te stellen van cliënteel dat hiermee haar kansen op participatie en activering kan verhogen.

Uitvoering

OCMW Tielt-Winge

Contactpersoon

Bregtje Klerkx
Tiensesteenweg 2
3390 Tielt-Winge
016 63 40 03