Stimuleren van de duurzame teelt van industriegroenten

Categorieën

Thema

Intermediaire dienstverlening

Jaar

2009

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland, Leie en Schelde

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

35.067,50 euro

Promotor

Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt Oost-Vlaanderen

Duurtijd

01/01/2009 - 30/06/2011

Situering

Het project richt zich specifiek tot de telers van groenten die leveren aan de (diepvries)industrie. In het LEADER-gebied ‘Meetjesland, Leie en Schelde’ is de afgelopen jaren een duidelijke uitbreiding van het areaal industriegroenten vastgesteld. Waar vroeger de industriegroenten hoofdzakelijk geteeld werden in West-Vlaanderen is er een verschuiving geweest naar meer akkerbouwmatige bedrijven. Een eerste belangrijke doelstelling van dit project bestaat erin om de telers van industriegroenten te begeleiden en te sensibiliseren om de systemen van waarnemingen en waarschuwingen intensiever te raadplegen en te gebruiken. Het project zal eveneens een belangrijke rol spelen in de voorlichting van de telers inzake emissie van de gewasbeschermingsmiddelen en de verhoging van de water-efficiëntie.

Doelstellingen

Bedrijven sensibiliseren en stimuleren om de waarschuwingsberichten te raadplegen. Reductie pesticidenverbruik. Overdracht kennis.

Contactpersoon

Erwin De Rocker
Karreweg 6
9770 Kruishoutem
09/3818685