Streek op school: Educatief portaal Meetjesland

Categorieën

Thema

Landelijk erfgoed

Jaar

2011

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland-Leie-Schelde

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

27.000,00 euro

Promotor

Streekkplatform+ Meetjesland

Duurtijd

01/01/2011 - 31/12/2012

Situering

In dit project realiseren we een toekomstgericht gemeenschappelijk webportaal voor (digitaal) educatief materiaal over het Meetjesland.  
Via deze educatieve website bieden diverse Meetjeslandse regionale organisaties hun over de regio ontwikkelde lesmaterialen, incl. nieuwe digitale bordlessen, aan.
In deze omgeving kunnen leerkrachten bovendien ook zelf hun eigen lesmateriaal over gemeente of regio uploaden en breed beschikbaar stellen van collega's uit andere basisscholen.
Ook leerlingen zelf zullen via een speelse ingang meer kunnen leren over hun streek.

De vele honderden Meetjeslandse leerkrachten basisonderwijs en de vele duizenden leerlingen BaO vormen de doelgroep van dit project.

Doelstellingen

De algemene doelstelling van dit project is om de Meetjeslandse scholen te sensibiliseren, een sterke impuls te geven en praktisch te ondersteunen rond een hedendaagse benadering van onderwijs over onze regio.

Dat willen we concrteet realiseren door een nieuw toekomstgericht educatief webportaal Meetjesland voor en door Meetjeslandse leerkrachten en leerlingen te ontwikkelen.
Key-words hierbij zijn: fris, creatief, speels en participatief.

Het portaal zal opgebouwd zijn uit drie grote modules:

  1. Een speelse, infomatieve omgeving voor de doelgroep leerlingen lagere school, waarbij ze op een creatieve, interactieve, speelse (met een beperkt aantal spelementen), en aansprekende manier kennis kunnen opdoen (over diverse aspecten, bv. natuur, cultuur, economie, geografie, …) over het Meetjesland of hun kennis kunnen testen.
  2. Een inventaris/databank (inclusief het materiaal zelf) van de reeds door regionale organisaties ontwikkelde educatieve pakketten over het Meetjesland of een van haar gemeenten; deze pakketten zullen zowel via o.m. de ingangen onderwerp of thema, leergebied (vak), gemeente, leerjaar/leeftijdsgroep als eindtermen ontsloten worden
    1. Een inventaris/databank (inclusief het materiaal zelf) van door leerkrachten uit het Meetjesland ontwikkelde lessen over regio of gemeente. Ook hier met de bedoeling dit te ontsluiten op niveau van o.m. onderwerp/thema, leergebied (vak), gemeente, leerjaar/leeftijdsgroep, eindtermen.

Binnen 2. en 3. zal geprobeerd worden om een aantal lessen over het Meetjesland ook om te zetten of aan te leveren onder de vorm van nieuwe digitale bordlessen. Dit is een sterk aan belang winnende, toekomstgerichte benadering om edacatief materiaal ter beschikking te stellen waar intussen ook de grote Vlaamse educatieve uitgeverijen zwaar op inzetten. In heel wat basisscholen is in de klassen de infrastructuur (digitaal schoolbord of beamer & laptop) om daar mee te werken reeds aanwezig

.
Vanuit het standpunt van leerkrachten zal deze website een prima vertrekpunt zijn voor het opsporen van bruikbaar en kwaliteitsvol educatief lesmateriaal over de eigen gemeente en regio.

In deze omgeving zullen leerkrachten dus ook zelf hun eigen lesmateriaal over gemeente of regio uploaden en breed beschikbaar stellen van collega's uit andere basisscholen.

Dit vormt de zeer participatieve insteek van de website.

De vele honderden Meetjeslandse leerkrachten en de vele duizenden leerlingen vormen de doelgroep van dit project. Hierbij merken we in de marge op dat dit educatief portaal ook prima bruikbaar zal zijn voor leerkrachten van de jaarlijks vele tientallen klassen van buiten de regio die naar het Meetjsland komen in het kader van  openluchtklassen (bv. sport-, bos-, boerderij-, plattelandsklassen), leeruitstapen en excursies. Goed materiaal ondersteunt ook de externe uitstraling.

We mikken met de ingebruikname van dit portaal op volgende effecten bij leerlingen en leerkrachten:

  1. In de eerste plaats genereert dit project een ruime waaier aan aansprekend, actueel, hedendaags onderwijs over eigen gemeente en streek.
  2. Ten tweede werkt hedendaags, aantrekkelijk verpakt en boeiend onderwijs over de eigen regio identiteitsversterkend. Een ruime, goede-gefundeerde kennis over de kenmerken, troeven en werkpunten van de eigen streek en bewustwording en beleving van de waarden van de streek maakt de kans groter dat men een bewuste burger wordt. Zo kunnen jonge Meetjeslanders nu en ook later op hun  beurt de waarden van de streek mee uitdragen. Identificatie en grotere verbondheid met de eigen regio draagt wellicht ook bij tot de aantrekkingskracht van de Meetjeslandse gemeenten bij de jongere generaties en fierheid over de troeven eigen regio. Als zij later in de regio blijven wonen en actieve Meetjeslanders worden, is dit een bijkomende garantie voor een mooie toekomst voor de leefbaarheid van onze plattelandsregio.
  3. En ten derde kan het project ook mee de basis leggen voor meer virtuele of echte verbondenheid tussen deze leerkrachten. Op termijn kan dit misschien zelfs leiden tot een sterker en meer geformaliseerd netwerk van samenwerkende Meetjeslandse leerkrachten.

Uitvoering

Streekkplatform+ Meetjesland

Contactpersoon

Geert Van de Woestyne
Oostveldstraat 91
9900 Eeklo
09 373 46 54