Streekbezoekerscentrum Kemmel

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2011

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Westhoek

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Gemeentebestuur Heuvelland

Duurtijd

30/06/2010 - 31/05/2013

Situering

Het Gemeentebestuur van Heuvelland heeft een ontwerp toeristisch beleidsplan opgemaakt. Uit de omgevingsanalyse in dit ontwerp is gebleken dat Heuvelland, misschien meer dan andere regio’s en gemeenten, te maken heeft met een uitgesproken doelgroeptoerisme. In de loop van de toeristische geschiedenis van Heuvelland heeft zich een sterke ontwikkeling voorgedaan van het sociaal jeugdtoerisme. Daarnaast is er ook een concentratie van grenstoerisme ter hoogte van de Zwarteberg. De vele landelijke cafeetjes liggen tevens sterk in de Franse markt.. Ook het WO I-toerisme is de laatste jaren opvallend  toegenomen. Investeringen in Bayernwald en 'zero hour' zijn hier niet vreemd aan.

Heuvelland heeft een toeristisch aanbod voor zinzoekers, mensen die houden van meerwaarde, genieten van het leven en intens met vriendschappen en familie omgaan. Er zullen vooral toeristische producten moeten ontwikkeld worden voor het segment ‘Time to Care’, met andere woorden rust en ontspanning staan centraal. Heuvelland is dé wandelregio bij uitstek. Op het assenkruis met individuele en sociale dimensies, zal de Heuvellandtoerist zich concentreren rond het profiel ‘balans herstellen’ waarin aandacht gaat naar zowel fysiek als mentaal evenwicht, individueel of in groep te beleven. De keuze voor de integratie van ‘rust & stilte’ in Heuvelland sluit hier perfect bij aan.

Heuvelland heeft drie belangrijke producttypes:

 • dagtoerisme
 • korte verblijven voor individuele toeristen en kleine groepen
 • lange verblijven voor groepen

 

Heuvelland zal in de toekomst vooral aandacht moeten besteden aan het verblijfstoerisme voor de Vlaamse markt. Vooral de korte vakanties voor individuele toeristen en kleine groepen en de lange verblijven voor jeugdgroepen zijn prioritair. Daarnaast moet ook aandacht worden besteed aan het WO I-toerisme in relatie tot het gehele WO I-aanbod in de Westhoek. Het tewerkstellingsproject met de Peace Village zal het Ierse segment actief ontwikkelen en de ierse link met het verhaal van de mijnenslag ten volle valoriseren. Groeimarkten die aandacht moeten krijgen zijn Frankrijk en Wallonië voor korte verblijven. Het dagtoerisme in Vlaanderen moeten prioritair behandeld worden omwille van de draagkrachtproblematiek en de opportuniteit om dagtoeristen om te zetten in verblijfstoeristen.

Met het nieuwe streekbezoekerscentrum wil men dan ook op die doelgroepen mikken die momenteel gebruik maken van onze belangrijkste producttypes.  Er wordt gestreefd naar een ombuiging van dagtoeristen naar verblijfstoeristen. Het nieuwe streekbezoekerscentrum dient dit met een gericht aanbod te ondersteunen. De dienstverlening dient klantvriendelijk, correct en accuraat te zijn voor eenieder die info zoekt om zijn/haar onthaal in Heuvelland en de brede regio zo goed mogelijk te organiseren en te duiden. In het bijzonder:

 • de vele bosklassen die hier overnachten; time to share and dare
 • de vele jeugdgroeperingen die hier kamperen; time to care, share and dare
 • de individuele en de groepsgerichte 'zachte' recreanten: wandelaars, fietsters ea: time to share
 • de individuele en de groepsgerichte levensgenieters- 'bourgondiërs'; time to share
 • de individuele en de groepsgerichte meerwaarde zoekers die duiding belangrijk vinden; op het vlak van natuur, landschap en erfgoed; bv. 55 plussers … time to dare

Doelstellingen

Er kunnen zes doelstellingen onderscheiden worden:

 • Het toeristisch onthaal in Heuvelland wordt op maat van de doelgroepen en op een dynamische manier georganiseerd;
 • De bezoekers op een actieve manier verwijzen naar en oriënteren in het landschap en de dorpen. Hiertoe worden nieuwe methodieken/ instrumenten ontwikkeld ( 6 smaakmakers , tags en decoders);
 • De inventarisatie van verhalen en objecten gelinkt aan Heuvellandse sites, personen en gebeurtenissen wordt op een systematische manier en in overleg met locale, regionale én landelijke actoren aangepakt;
 • Het bewaren van deze verhalen en objecten gebeurt op een wetenschappelijk verantwoorde wijze en dit in samenspraak met locale, regionale en landelijke actoren:het collectieve geheugen wordt zo bewaard;
 • De realisatie op de site van de modules body, mind ,soul, onthaal, atelierwerking en auditorium waar de verhalen ontsloten worden met een lange-middellange en korte termijn programmatie ( via tentoonstellingen, lezingen, debat (toekomstgericht), workshops...
 • Het opstarten van het platform, als motor van het nieuw streekbezoekerscentrum , teneinde onderzoek op te starten- te coördineren, de programmatie op de site te organiseren , sites in het landschap te herwaarderen en het debat aan te sturen;

 

Uitvoering

Gemeentebestuur Heuvelland

Contactpersoon

Stefaan Decrock
Bergstraat 24
8950 Heuvelland
057/45 04 72