Streekpunt Zwalm

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

32 300,00 euro

Promotor

Gemeente Zwalm

Duurtijd

01/01/2016 - 31/12/2017

Maatregel

  • LEADER
  • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Vlaamse Ardennen

Situering

 

Het Streekpunt Zwalm wil een vrijwilligerswerking en een sectoroverschrijdend overlegplatform (labo Palmyre) opzetten die vanuit een nieuw toeristisch onthaalbeleid als extra operationeel doel heeft verbindingen op te zetten tussen molenerfgoed, landbouw, streekeconomie, recreatie, natuur en bezienswaardigheden. Het Streekpunt wil door deze nieuwe samenwerkingsverbanden middels duurzame activering, publiekswerking, communicatie, integratie van socio-culturele en economische initiatieven nieuwe impulsen geven aan de streekidentiteit en finaal ook aan de uitstraling van de partners, de gemeente en de streek. Uitvalsbasis van het Streekpunt is streekloket dat werkt volgens een duurzaam concept in het momenteel onbenut zijnde ‘huisje van Palmyre’ op de Zwalmmolensite. Concrete acties tot deze uitstraling en streekidentiteit zijn ondermeer structurele openingstijden en dienstverlening, arrangementen, vormingen, streekproductenacties, bedrijfsbezoeken,…Het Streekpunt wil betrokkenheid organiseren door overleg en communicatie. Zwalm en de Zwalmstreek kunnen zich op deze manier een imago en identiteit aanmeten van een massief en gezamenlijk sterk toeristisch product. Gemeente Zwalm en Mola dragen dit project als respectievelijk promotor en co-promotor. Diverse partners en vrijwilligers uit toerisme, overheid, streekeconomie en natuurbeleving werken het project inhoudelijk mee uit. Het project zal binnen de twee jaar gerealiseerd worden.

Doelstellingen

 

  • Profilering en promotie van de streek en de streekidentiteit
  • Creëren voor verbondenheid met de streek door de inzet van streekidentiteit
  • Toeristische innovatie, vermarkting en verbinding door de inzet van streekidentiteit

Uitvoering

Gemeente Zwalm

Contactpersoon

Johan Van Lier
Zuidlaan 36
9630 Zwalm
055 48 05 57

Locatie