Stroatluêpers - We verstoan malkander int Meetjesland

Categorieën

Thema

Landelijk erfgoed

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Eeklo

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

54.033,01 euro

Promotor

Comeet

Duurtijd

01-10-2014 - 30-06-2015

Situering

Veel dialecten in plattelandsregio's bevinden zich in de gevarenzone en dreigen te verdwijnen door factoren zoals plattelandsvlucht, schoolgaande jeugd die naar steden trekt en nieuwe inwoners. Op vraag van de Meetjeslandse cultuur- en jeugddiensten wil COMEET een regionaal project uitwerken rond het verzamelen en ontsluiten van het lokale dialecterfgoed. De ontsluiting gebeurt via verschillende digitale tools en op creatieve wijze op publieke plaatsen door jongeren. Deze jongeren ontmoeten ook de oudere generatie die beter vertrouwd is met dialect. Met dit project wordt de bewustwording rond dialecterfgoed vergroot en worden Meetjeslanders dichter bij elkaar en het Meetjesland gebracht.

Doelstellingen

De hoofddoelsteling bestaat erin de bewustwording en belangstelling voor het Meetjeslandse dialecterfgoed te vergroten. In de eerste plaats wordt de bewustwording gestimuleerd bij de jongeren van het Meetjesland, die nog nauwelijks vertrouwd zijn met de plaatselijke dialecten. Ook jongeren die minder in contact staan met cultuur en erfgoed worden hiertoe aangezet. Daarnaast wordt ook de oudere generatie gewezen op dit erfgoed. Zij spreekt de dialecten nog maar ziet de erfgoedwaarde hiervan niet altijd in. Tenslotte worden ook de andere inwoners van het Meetjesland zich meer bewust van de dialecten rondom hen. De dialecten zullen immers te horen en te zien zijn in de publieke ruimte dankzij de ontsluitingsmethodes van de jongeren.

Uitvoering

Comeet

Contactpersoon

Rebecca Van Rechem
Van Horebekeplein 1b4
9900 Eeklo
0496/23 98 74