Stroatluêpers - We verstoan malkander int Meetjesland

Categorieën

Thema

Landelijk erfgoed

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Oost-Vlaanderen

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

41.900,00 euro

Promotor

Comeet

Duurtijd

01-01-2014 - 30-06-2015

Situering

Comeet wil zich inzetten voor het dialecterfgoed van de streek door het idioom te verzamelen en de bewustwording errond te vergroten onder de inwonders van het Meetjesland. Aan de hand van lokale werkgroepen, die in elke gemeente worden opgericht, gaat comeet op zoek naar dialectwoorden, - zegswijzen en -spreuken. Met deze verzameling gaan jongeren uit het Meetjesland nadien verder aan de slag, op creatieve wijze ontsluiten ze dit dialecterfgoed. Op een artistiek verantwoorde wijze verfraaien ze openbare plaatsen, straten en pleinen van het Meetjesland en worden zo echte 'stroatluêpers'. Door dit erfgoed in de publieke ruimte te brengen en toonbaar te maken in het Meetjesland worden ook andere groepen zich bewust van dit lokaal erfgoed. Vaak zijn Meetjeslanders wel fier op hun Meetjeslands erfgoed maar erkennen ze de waarde van dit erfgoed niet. Door te kiezen voor een ontsluiting in de openbare ruimte kan dee fierheid gestimuleerd worden.

Doelstellingen

  • De hoofddoelsteling bestaat erin de bewustwording en belangstelling voor het Meetjeslandse dialecterfgoed te vergroten. In de eerste plaats wordt de bewustwording gestimuleerd bij de jongeren van het Meetjesland, die nog nauwelijks vertrouwd zijn met de plaatselijke dialecten. Ook jongeren die minder in contact staan met cultuur en erfgoed worden hiertoe aangezet. Daarnaast wordt ook de oudere generatie gewezen op dit erfgoed. Zij spreekt de dialecten nog maar ziet de erfgoedwaarde hiervan niet altijd in. Tenslotte worden ook de andere inwoners van het Meetjesland zich meer bewust van de dialecten rondom hen. De dialecten zullen immers te horen en te zien zijn in de publieke ruimte dankzij de ontsluitingsmethodes van de jongeren.
  • De sociale cohesie in het Meetjesland wordt versterkt. Meetjeslanders worden dichter bij elkaar en bij hun Meetjesland gebracht terwijl ze bezig zijn met dialecterfgoed.

Uitvoering

Comeet

Contactpersoon

Rebecca Van Rechem
Van Hoorebekeplein 1b4
9900 Eeklo
09/373 75 96