Tel-Oor

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

54 195,67 euro

Promotor

DE AS

Duurtijd

02/01/2017 - 30/06/2018

Maatregel

 • LEADER
 • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Oost

Situering

De focus van ons project ligt op het aanbieden van gratis gezond en evenwichtig voedsel, onze prioritaire, eerste doelstelling. Hierdoor bieden wij voedselzekerheid aan kansengroepen en promoten wij de lokale landbouw (ondersteuning, initiatieven korte keten). Voor de realisatie van ons project doen wij beroep op de expertise, accommodatie en logistieke ondersteuning van het bestaande sociaal restaurant en zijn personeel. Een tweede doelstelling is om kansengroepen te ondersteunen in hun zoektocht naar betaalbare en basishuisvesting. Hierbij zullen duurzaamheid (energie) en huurwetgeving alsook sociale huisvesting centraal staan. Wanneer we de vicieuze cirkel van kans-armoede bekijken, stellen we vast dat naast voeding en energie, vooral nog bespaard wordt op ontspanning en vrije tijd. Daarom zullen we tijdens onze ontmoetingsmomenten, ook hiervoor aandacht hebben en hiervoor specifieke activiteiten ontwikkelen.

Doelstellingen

1. inspelen op de behoefte aan gezond voedsel aan democratische prijzen voor kansengroepen:

 • betere detectie van noden hieromtrent bij de doelgroep;
 • informatie verstrekken rond voordelen voor kansarmen;
 • inrichten van gratis kooksessies voor de beoogde doelgroep;
 • ter beschikking stellen van overschotten goedkope/gezonde maaltijden;
 • werken met lokale producten;
 • bekendmaking van deze actiepunten;
 • samenwerken met lokale actoren rond deze actiepunten.

2. een minimum aan basishuisvesting

 • de doelgroep informeren rond energie en sociale voordelen i.v.m. de energiefactuur;
 • bijstand verlenen aan de doelgroep rond huurreglementering en huisvestingsmogelijkheden in de brede omgeving;
 • bekendmaking van deze actiepunten;
 • samenwerking met lokale actoren rond deze actiepunten

3. mensen bereiken (outreaching)

 • mensen uit hun isolement houden door het organiseren van gratis kooksessies;
 • het organiseren van laagdrempelige evenementen als initiatief tegen vereenzaming;
 • mensen met een arbeidshandicap betrekken bij dit project;
 • bekendmaking van deze actiepunten;
 • samenwerken met lokale actoren rond deze actiepunten.

Uitvoering

DE AS

Contactpersoon

André Willems
Reenstraat 14
2370 Arendonk
014 44 83 75

Locatie