Thuis in het Pajottenland

Categorieën

Jaar

2015

Provincie

Vlaams-Brabant

Projectgegevens

Projectkost

381 500,00 euro

Promotor

Pajottenland+ vzw

Duurtijd

01/10/2015 - 30/06/2018

Maatregel

 • LEADER
 • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Pajotenland+

Situering

De zeven gemeenten legden een aantal projectideeën samen en besloten deze te bundelen.Samen met Haviland en Pajottenland+ zijn zij de promotoren.  In dit intergemeentelijk samenwerkingsproject {IGS) zitten vier grote lijnen:

 • LOGEREN:nieuwe overnachtingslocaties creëren voor wie de regio met camper of tent bezoekt, en voorstellen uitwerken om nieuwe verblijfslogies te ontwikkelen;
 • TOT RUST KOMEN:rustplekjes voor recreanten en eigen inwoners (opfrissen);
 • INFORMEREN: digitale infoborden;
 • LEKKER PAJOTS ETEN:extra kansen voor bestaande boerenmarkten en nieuwe uitbouwen.

Locaties en acties uit de opgesomde punten worden gecommuniceerd. Zowelvoor de uitvoering als voor de communicatie komt er samenwerking met co-promotoren en partners.

Doelstellingen

 1. Aanleg + accommodatie voor campers en motorhomes
 2. Locaties voor paalkamperen:aanleg + accommodatie
  Door goede communicatie en vlot bereikbare overnachtingsplaatsen wil het Pajottenland de recreanten uit projectonderdelen 1en 2 naar de regio halen. Het is de bedoeling dat ze tijdens hun verblijf ook een steentje bijdragen aan de lokale en plattelandseconomie.
 3. Rustplekjes voor recreanten en inwoners
  Punt 3 sluit aan bij 1en 2,maar heeft ook een veel bredere impact bij het lokale en sociale leven in de dorpen.Voor de eigen inwoners moeten de rustplekjes opnieuw meer aan belang winnen als ontmoetingsplek voor de straat,de buurt en/of het dorp.
 4. Promotie voor ontwikkeling verblijfslocaties in ruraal Pajottenland
  Het uitwerken van een digitaal of gedrukt promotioneel pakket moet investeerders aanzetten om in de regio Pajottenland te investeren in bijkomende logies,zowel voor b&b-overnachtingen als voor verhuurlogies.
 5. Digitale infoborden
  De digitale borden hebben als doel om informatie  te verspreiden naar de eigen inwoners,plattelandsevenementen intergemeentelijk kenbaar te maken en nieuws te verspreiden naar de recreanten en bezoekers. Dit deelpraejet heeft dus twee doelen: nieuwsverspreiding en het platteland uitdragen.
 6. Boerenmarkten in (bijna) elke gemeente
 7. Uniformlseren en opwaarderen  van de boerenmarkten en hun locaties
 8. Boerenmarkt Gaasbeek versterken en gebrulken als voorbeeld voor de andere boerenmarkten
  Met de acties voor de boerenmarkten wordt de landbouwsector,en dan vooral de producent-marktverkoper, betrokken in dit project. Een aantalgemeentebesturen wensen in te zetten op nieuwe kansen voor de producenten­ marktverkopers.Andere gemeenten willen extra kansen voor de bestaande boerenmarkten. De streekeigenheid en het Pajottenlandmerk vormen daarbij een meerwaarde.

Uitvoering

Pajottenland+ vzw

Contactpersoon

Katrien Meersseman
Molenstraat 26
1760 Roosdaal
054 50 02 45

Locatie