Toegankelijk arboretum Kalmthout

Categorieën

Thema

Recreatie en Toerisme

Jaar

2014

Provincie

Antwerpen

Locatie

Kalmthout

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

38.487,50 euro

Promotor

Arboretum Kalmthout EVAP VZW

Duurtijd

01/01/2014 - 30/09/2014

Situering

In de tweede helft van 2013 start de provincie Antwerpen met de aanleg van een nieuwe ingang, oprijlaan en parkeerplaats voor Arboretum Kalmthout. Dankzij deze nieuwe infrastructuur zal het domein een betere herkenbaarheid hebben aan de straatzijde en wordt de gehele dorpsomgeving opgewaardeerd. De toegang voor voetgangers, fietsers en personen met een beperkte mobiliteit wordt bovendien erg verbeterd. De aanlegwerken zullen naar schatting ruim een half jaar in beslag nemen. Gedurende deze hele periode zal de bestaande oprijlaan niet kunnen gebruikt worden door bezoekers. Het is echter van belang voor zowel het domein zelf als voor de lokale ondernemers dat Arboretum Kalmthout open blijft voor bezoek. In deze periode komen immers ruim 15.000 bezoekers uit de hele omgeving naar Kalmthout. Speciaal voor deze mensen zal een tijdelijke ingang met bezoekersfaciliteiten in het Vangeertenhof ondergebracht worden. Dit historische gebouw bevindt zich buiten de werfzone, vlakbij de spoorwegoverang, het station en de stationsparking. De werfzone zelf zal afgelsoten zijn met werfhekken. Om toch het gevoel te geven dat de tuin open is en niet geheel (af)gesloten is het de bedoeling een grote openluchttentoonstelling te houden tegen deze bouwhekken. Deze tentoonstelling zal de bezoeker naar het Vangeertenhof, gelegen aan het einde van deze rij bouwhekken, moeten leiden. Voor de ontwerpen, de foto’s of de tekeningen die op de doeken zullen worden afgebeeld wordt een oproep gelanceerd voor lokale kunstenaars en fotografen om voorstellen aan te leveren om tot een sprekende tentoonstelling te komen. Als thema krijgt deze tentoonstelling een regionale verankering met de titel die een journalist ooit boven een artikel van het domein plaatste: “Arboretum Kalmthout, kroonjuweel van de Noordertuin”. Daarnaast behelst het project TOEGANKELIJK ARBORETUM KALMTHOUT het aanleggen van een verhardverbindingspad tussen het onthaalcentrum en het Vangeertenhof enerzijds en het evenementenveld anderzijds. Dit is zonder twijfel de meest gebruikte route in het hele domein, zowel voor bezoekers als voor intern transport. Voor de opbouw van evenementen en tentoonstellingen rijden trekkers en andere vervoersmiddelen dagenlang over dezelfde route, waarna, eenmaal het evenement gestart, alle bezoekers over dezelfde route moeten. Vaak isde ondergrond hierdoor nog moeilijker begaanbaar dan een standaard gazon, zeker bij slecht weer (vochtige/natte bodem). Deze verbinding zorgt meteen ook voor een spreiding van bezoekers en een verbeterde oriëntatie. Het is een grote as die iedere bezoeker moet nemen om tot het hart van het domein te komen en van waar hij ook weer eenvoudig terug het onthaalcentrum en uitgang kan vinden. Het is de bedoeling om dit project quasi gelijktijdig te beëindigen als het grote project met de nieuwe inkom en de parkeerplaats. Op die manier is een gezamenlijke persvoorstelling en inhuldiging mogelijk.

Doelstellingen

Het tentoonstellingsgedeelte van het project is volledig extern gericht. Het heeft de bedoeling om lokale kunstenaars en fotografen samen te brengen rond eenzelfde thema en alle passanten langs de drukke gewestweg met hun werk te laten kennismaken. Dergelijke tentoonstelling moet de uniciteit van het domein versterken en uitdragen. Het andere gedeelte van het project, het verbindingspad, heeft zowel een interne als een externe doelstelling. Intern is het de bedoeling om de interne organisatie te optimaliseren waarbij deze werking zo min mogelijk invloed heeft voor de externe bezoekers. Extern profiteren alle bezoekers van het domein van een verbeterde toegankelijkheid. Het herschikken van de beplantings borders rondom dit verbindingspad biedt mogelijkheden om de wetenschappelijkeplantencollectie uit te diepen en de waarde ervan voor de bezoekers op educatief vlak beter te duiden.

Uitvoering

Arboretum Kalmthout EVAP VZW

Contactpersoon

Abraham Rammeloo
Heuvel 2
2920 Kalmthout
03/666 67 41