Toegankelijke hulpverlening voor mensen in armoede

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

145 860,14 euro

Promotor

VoedSaam

Duurtijd

01/01/2017 - 30/06/2019

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Grensregio Waasland

Situering

Dankzij Leader kan VoedSaam de noodzakelijke inhoudelijke en logistieke steun op maat geven aan de lokale welzijnsorganisaties en vzw in Stekene, Kruibeke en Sint-Gillis-Waas (e.a Leadergemeenten), die voedselhulp bieden aan mensen in armoede. Via gedeeld transport, opslag en lokale distributie van voedsel wil VoedSaam lokale aanbod voor mensen in armoede verbeteren én aanvullen via de recuperatie van voedseloverschotten van lokale boeren (e.a.). Via onderlinge intervisie stimuleert VoedSaam tevens een verbetering en verbreding van de hulp (emancipatorisch).

Doelstellingen

Inhoudelijke ondersteuning:

Er is vraag van de partners om intervisiemomenten te organiseren door VoedSaam, waarbij een onderlinge ervarings- en kennisdeling mogelijk is en een afstemming en uitwerking van aanbod, procedures en activiteiten tussen hen én met andere organisaties (vzw’s & OCMW’s).

Ondersteuning mbt lokale samenwerking

In de gemeenten bestaat het voedselaanbod vooral uit EU-producten. Om uitbreiding mogelijk te maken, is het nuttig om in te zetten op lokale samenwerkingsverbanden met telers, boeren, tuinders, bakkers en supermarkthouders. Maar aanboren van deze bronnen en het verzamelen en verdelen van deze overschotten, is een intensieve oefening die voor de partners minder evident is vanwege gebrek aan tijd en personeel.

Logistieke ondersteuning:

VoedSaam wil de plattelandspartners ondersteunen door:

  1. organiseren van gedeelde ophaling van EU-producten naar behoefte van partners
  2. aanboren en recupereren van andere voedselproducten (via voedingsbedrijven, groenteveiling, boeren en tuinders, supermarkten)
  3. centrale opslag (conform FAVV en welke koelcellen bevat)
  4. levering bij plattelandsgemeenten (ikv voedselverdeling)

Structurele verankering

Van bij de start zal RWO Waasland een projectstuurgroep organiseren waar VoedSaam en de projectpartners:

  1. de acties opvolgen en evalueren
  2. het project bijsturen met oog op continuering na afloop van dit LEADER-project.

Doordat in de loop van het project ook wordt ingezet op lokale samenwerkingsverbanden tussen partners onderling en lokale actoren, kan de gedragenheid voor dit aanbod in de plattelandsgemeenten groeien en verbreden. Bovendien maximaliseren we zo de kans op een structurele verankering.

In de slotfase plannen we concrete acties ter realisatie van deze structurele verankering in de plattelandsgemeenten en wel op zo'n manier dat de toegang tot (voedsel)hulpverlening voor mensen in armoede daar wordt gegarandeerd. Daar is de nood immers het hoogst aan een dergelijk initiatief/aanbod. Het LEADER-project laat toe om een antwoord te formuleren op deze hulpkreet en een aanbod te realiseren naar (voedsel)hulporganisaties. Met dit praktijkvoorbeeld wil VoedSaam meteen ook de maatschappelijk en financiële waarde aantonen voor mensen in armoede, de partners én de lokale besturen.

Uitvoering

VoedSaam

Contactpersoon

Ria Van Gucht
Lamstraat 113
9100 Sint-Niklaas
037 80 52 00

Locatie