Toekomstige ontwikkelingen en potentieel van de land- en tuinbouwsector in het Meetjesland

Categorieën

Thema

Landbouw

Jaar

2004

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

62.857,00 euro

Promotor

Jacques Viaene

Duurtijd

1 jaar

Situering

In september 2004 werd een studie afgerond over het toekomstpotentieel van de land- en tuinbouw in het Meetjesland. Dit werk moet lokale overheden in staat stellen de landbouwkundige waarde van het Meetjesland beter in te schatten, en een ondersteunend en faciliterend beleid te voeren. De knelpunten en potenties van de verschillende deelgebieden van het Meetjesland worden beschreven, en resulteren in de formulering van een aantal toekomstscenario's en strategieën. De studie besteed ook speciale aandacht aan het in kaart brengen van verbredingsactiviteiten van landbouwers. De overheid wordt gewezen op haar rol om landbouwers te informeren over de bestaande mogelijkheden en faciliterend op te treden voor zij die bewust de stap zetten naar verbrede landbouw.
De studie besluit met een richtinggevend maatregelenpakket en aanbevelingen naar het beleid toe, zowel voor de regio als voor de individuele gemeenten.
De resultaten van de studie werden via verschillende kanalen bekendgemaakt en werden tevens verwerkt in een vormingssessie: ‘Creatief Besturen’, module Landbouw.

Contactpersoon

Professoren Jacques Viaene en Xavier Gellynck
Coupure links 653
9000 Gent
09/2645944