Toer d'Amour

Categorieën

Thema

Dorpskernvernieuwing

Jaar

2011

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Vlaamse Ardennen

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

172.000,00 euro

Promotor

Gemeente Zwalm

Duurtijd

01/01/2011 - 30/06/2013

Situering

Om een antwoord te bieden op de afkalvende sociale cohesie in haar dorpen zet de gemeente Zwalm een innovatief gemeenschapsvormend project op, “Toer d’Amour”. Doelstelling van het project is om in en tussen de dorpen van Zwalm een sociale dynamiek te creëren die de samenhang tussen de inwoners van Zwalm bevordert.

Onder de noemer “TD” vallen 4 Zwalmoverkoepelende projecten:Nummer 6, Zwalmgames, filmproject en podiumvoorstelling.

De gemeente Zwalm wenst met dit sociaal-artistiek project een inspirerend praktijkvoorbeeld uit te werken voor andere plattelandsgemeenten in (Oost-)Vlaanderen.

De verschillende projecten dragen de potentie in zich om een Zwalmoverstijgende uitstraling te krijgen.

Doelstellingen

 • Het project "Toer d'Amour" beoogt om in en tussen de dorpen van Zwalm onderling een (vernieuwde) sociale dynamiek te creëren die de sociale cohesie/samenhang tussen de inwoners van Zwalm bevordert. 
 • Het project beoogt dat de gemeente samen met bewoners creatieve/artistieke initiatieven opzet die een brug slaan tussen jong en oud, tussen oorspronkelijke Zwalmenaren en inwijkeling-Zwalmenaren.
 • Het project wil het (creatieve) potentieel van bewoners aanspreken als een middel tot gemeenschapsvorming.
 • Het project heeft als doel om een sterker gemeenschapsgevoel in Zwalm te creëren, minder verzuring, minder sociaal isolement en een grotere trots/betrokkenheid op dorp en gemeente (versterken van het 'Zwalms' gevoel).
 • Het project beoogt een sociaal-artistiek traject (werkproces en eindproduct) op te zeten voor én door de inwoners van Zwalm.
 • Het project beoogt om laagdrempelige sociale kunstproducties (cultuurparticipatie) te creëren die voor grote herkenbaarheid zorgen bij de lokale gemeenschap.
 • Het project beoogt op langere termijn dat er in de verschillende dorpen nieuwe bewoners(groepen) opstaan die verantwoordelijkheid/engagement willen opnemen voor de sociale leefbaarheid van hun dorp.
 • De gemeente Zwalm wil met "Toer d'Amour" een vernieuwend project creëren dat een inspirerend praktijkvoorbeeld kan zijn voor andere landelijke/plattelands gemeenten in (Oost-)Vlaanderen op vlak van (sociaal-artistieke) gemeenschapsvorming. Hierdoor krijgt "Toer d'Amour" een gemeentegrensoverschrijdende betekenis.    

Specifieke doelstellingen deelprojecten.

Het project 'Nummer 6' beoogt:

 • In te spelen op de nood en goesting van mensen om te vertellen over datgene wat zij belangrijk vinden in het leven. Mensen als ‘story-telling animals’.
 • Op een kwalitatieve en artistieke manier te brengen waar inwoners van Zwalm mee bezig zijn.
 • Het artistieke potentieel in Zwalm een kans te geven om hun artisticiteit te koppelen aan de context van hun lokale gemeenschap.
 • Kansen te bieden voor sociale en culturele ontplooiing van participanten door processen aan te gaan samen met en vanuit hen.
 • Te vertrekken vanuit levensverhalen van Zwalmenaars als voedingsbodem voor sociaal-artistieke eindproducten.

 

 

Het project 'Zwalmgames' beoogt:

 • Een succesvol initiatief uit het verleden (Spel zonder grenzen) in een eigentijds, creatief en humoristisch kleedje te steken.
 • In te spelen op de eigen identiteit die elk dorp heeft, maar dan samengebracht in een gemeenschappelijk verhaal.
 • Via een laagdrempelige methodiek die vertrekt vanuit de dorpen een ruim en divers publiek aan te spreken.
 • Via wedstrijd- en spelelement een sociale dynamiek te creëren in en tussen de dorpen van Zwalm.
 • Via een volks initiatief de dorpsidentiteit en het 'Zwalms gevoel' te versterken.

 

Het 'filmproject' beoogt:

 • Oudere bewoners positieve herinneringen te laten ophalen aan het dorpsleven van vroeger.
 • Via verhalen en een interviewwebsite het dorpsleven van weleer naar boven te halen.
 • Een stuk Zwalms immaterieel cultureel erfgoed vast te leggen op beeldmateriaal.
 • Via een documentaire het dorpsleven van vroeger, vandaag en morgen met elkaar te verbinden.
 • Verschillende generaties elkaar beter te leren kennen en van elkaar te laten leren.
 • Met werkproces en eindproduct een sociale dynamiek te creëren die de sociale interacties bevordert tussen verschillende bewoners(groepen).
 • Vertrekkend vanuit verhalen met een sterke 'coleur locale' een documentaire te creëren met een 'Zwalmoverstijgend' karakter.

 

Het project 'podiumvoorstelling' beoogt:

 • Sterk in te spelen op het artistieke/creatieve potentieel dat aanwezig is in Zwalm.
 • Participerende bewoners een platform te bieden om zijn/haar eigen artistieke capaciteiten te ontdekken en de ruimte te geven die talenten te tonen en te ontwikkelen, tijdens productieproces én tijdens de uitvoeringen.
 • Een kwalitatief en artistiek volwassen voorstelling te creëren zonder daarbij de eigenheid van de bewoners te verdoezelen.
 • Een inclusief en integrerend samenlevingsproject te zijn over muren van instellingen en organisaties heen (grensoverschrijdend). 
 • Een sterke sociale bewegingsmaker te zijn in Zwalm.

 

 

Uitvoering

Gemeente Zwalm

Contactpersoon

Filip Loobuyck
Zuidlaan 36
9630 - Zwalm
055/48 05 57 of 0474/294767