Toeristische ontsluiting van het rijke Haspengouwse verleden

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2012

Provincie

Limburg

Locatie

Haspengouw

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Toerisme Limburg vzw

Duurtijd

01/06/2012 - 31/05/2015

Situering

Het rijke verleden en fruit vormen samen de twee belangrijkste toeristische pijlers van Haspengouw. Het rijke verleden van Haspengouw bestaat uit verschillende invalshoeken: van het gallo-romeinse verleden, de Haspengouwse kastelen en het religieus erfgoed tot het mergellandschap. Deze thema's werden in het verleden vaak gefragmenteerd vermarkt. Nochtans is men ervan overtuigd dat deze producten éénzelfde doelgroep bekoren. Daarom wil men van het rijke verleden van Haspengouw één toeristische verhaallijn maken die men als dusdanig positioneert in de toeristische markt.

Tegelijk is een toeristische vermarkting van het rijke verleden van Haspengouw enkel mogelijk als de erfgoedsites voldoende ontsloten zijn voor toeristen. Trendwatchers wijzen erop dat de hedendaagse consument meer en meer zoekt naar authenticiteit, duiding en diepgang. Op dit moment worden een aantal erfgoedsites met een groot toeristisch potentieel nog te weinig ontwikkeld en vermarkt. Dit is een belangrijk aandachtspunt in de toeristische productontwikkeling.

Vanuit deze beweegredenen hecht Toerisme Limburg dan ook veel belang aan een degelijke toeristische ontsluiting van de lokale erfgoedsites, met aandacht voor voldoende linken tussen de verschillende erfgoedsites. Want al deze aparte sites vormen de bouwstenen voor de grotere Haspengouwse toeristische productlijn Rijk Verleden. Dit kan uiteraard niet zonder een sterk geïntegreerde benadering. Vandaar de intentie om de ontsluiting van deze sites te realiseren in samenwerking met partners uit de verschillende beleidsdomeinen: erfgoed/cultuur, natuur/landschap en toerisme. Met dit project wordt het mogelijk om een aantal erfgoedsites te upgraden en verbeteren, wat zal leiden tot een sterkere toeristische productlijn 'rijk verleden', de bouwstenen voor een betere marktstrategie die nodig is om een economische meerwaarde voor de regio te creëren.

Doelstellingen

De doelstellingen van het project kunnen als volgt worden omschreven:

  • De concrete erfgoedsites ontsluiten voor toeristen en recreanten;
  • Deze sites beleefbaar maken door de basisinfrastructuur te verbeteren, belevingselementen toe te voegen, duiding over de historiek van de site creëren, het historische belang en het landschappelijke kader van de sites evoceren, ... .

Uitvoering

Toerisme Limburg vzw

Contactpersoon

Veerle Cops
Universiteitslaan 3
3500 Hasselt
011/30 55 61