Touwtrekkers onder dak

Categorieën

Thema

Plattelandsonwikkeling

Jaar

2011

Provincie

Limburg

Locatie

Merksplas

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Touwtrekvereniging De Berketrekkers

Duurtijd

2012-2013

Situering

We willen door het verbeteren van de accommodatie de touwtreksport in Merksplas opwaarderen en zorgen voor continuïteit. Deze opwaardering moet leiden naar een omkadering die vergelijkbaar is met andere sporten . Door ook met slecht weer onze leden goed te kunnen opvangen kunnen we hen langer behouden en beter trainen. Dit brengt ons op sportief vlak in een vergelijkbare concurrentiepositie met andere Europese jeugdploegen.  Goede prestaties leveren naast goede opvang eveneens een bijdrage tot het welbevinden.

Globaal is het project al gestart in 2003. Tot 2001 trainden we op een landbouwbedrijf. We hadden hier een eigen clubzolder waar we na de training gezellig samen zaten. In de winter werd er op de voergang getraind (op matten of trappen). Hier kwam echter bruusk een einde door de mond- en klauwzeer crisis van 2001. Alle landbouwbedrijven werden "verboden voor onbevoegden"  en we kwamen in aanraking met de risico's van trainen op een privé-terrein.  Er werd contact opgenomen met het gemeentebestuur en na een korte omzwerving kregen we in 2003 onze vaste stek aan het sportcentrum in Merksplas. Er werd geïnvesteerd in een nieuwe touwtreklift, een verdeelbalk en een trappenbaan. We vierden ons 15 jarig bestaan met een officiële opening. Later kwam er nog een zeecontainer bij die dienst doet als bergruimte en schuilruimte. Totale investering toen was bijna € 5000,-.

Na een aantal jaren wennen aan deze locatie werd in een volgende fase aan de uitbouw van de vereniging gewerkt. Door enkele jaren geen geschikte locatie te hebben was het ledenaantal afgenomen. De neerwaartse spiraal kon de eerste jaren na de verhuis moeilijk omgebogen worden.  Na enkele jaren lukte het door initiaties en intensieve ledenwerving. Met 45 leden zijn we momenteel de op één na grootste touwtrekvereniging van België. Er zit zeker nog extra potentieel.  Jaarlijks hebben we in september/ oktober veel kandidaten (begin schooljaar). Tijdens de wintermaanden haken er echter veel af zodat velen hiervan het begin van ons competitiejaar (februari) niet halen. Om dit naar de toekomst te vermijden willen we nu over gaan naar de volgende fase.

De volgende fase is de bouw van een overdekte ruimte. In deze ruimte zal plaats zijn voor een kleedkamer, 3 bergingen en een overdekte touwtrekhal. In de touwtrekhal is ruimte voorzien voor trekken  op een mattenbaan (indoor style), een trappenbaan (krachttraining)  en traditioneel op zand. Een van de bergingen kan bij evenementen ook als EHBO ruimte worden ingericht. Toiletten en douches worden gebruikt in de sporthal (zie bijlage 1a en 1 b).

Als apotheose  voorzien we een tornooi tussen gemeenten uit het leadergebied . We willen graag  een demotornooi van getrainde ploegen organiseren, maar de hoofdmoot zal voor dit toernooi liggen op de ongeoefende touwtrekkers uit de leadergemeenten. Daarnaast zal er, in samenwerking met instellingen voor gehandicapten, een wedstrijd zijn voor mensen met een beperking.

Na de feestelijke opening begint natuurlijk pas het echte werk. Dit is de continuering van de werking en de uitbreiding naar meer jongeren uit de regio Merkplas. Verder zal er actiever gewerkt worden naar mensen met een beperking afkomstig uit de regio van onze leadergemeenten. Ook zal de accommodatie opengesteld worden naar leken om, onder begeleiding van gediplomeerde initiators, een avond of dagdeel touw te trekken. Hiervoor hebben dit jaar 9 mensen hun diploma gehaald.

Doelstellingen

Doelstelling is om de touwtreksport te herwaarderen waardoor beleving van de sport verbetert en om zo meer mensen warm te maken voor de sport.  We verwachten op korte termijn (na de werken) meer aantrek van jonge touwtrekkers. Door ons basisprincipe van 'iedereen telt mee' zullen we ook mensen bereiken die in andere sporten buiten de boot vallen. Hierdoor kunnen we Merksplas nog wat meer laten sporten en de sport voor de volgende 25 jaar veilig stellen.

 

Contactpersoon

Jan Lenaerts
Berkelaar 4
2330 Merksplas
014/633870