Trage verbindingsweg Dorpsstraat - Hazeput - Uilekot

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

Vlaams-Brabant

Projectgegevens

Projectkost

313 086,47 euro

Promotor

Gemeente Lubbeek

Duurtijd

08/10/2018 - 30/06/2022

Maatregel

  • LEADER
  • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Hageland+

Situering

Het college van burgemeester en schepenen van Lubbeek heeft beslist een trage verbinding aan te leggen tussen de wijk Hazeput en de Dorpsstraat. Door de aanleg van deze trage verbindingsweg creëren we een veilige verbinding tussen de wijk, de school en het dorpscentrum. Door de verbinding tussen het project van de KUL en de woonwijk verhogen we bovendien de integratie van de bewoners van het PVT (psychiatrisch verzorgingstehuis). 

Doelstellingen

De doelstelling van de aanleg van een trage verbindingsweg tussen de wijk Hazeput en het centrum van Lubbeek(school, openbaar vervoer, winkels, kinderopvang, kunstenonderwijs) is het creëren van een veilige verbinding tussen een bestaande woonwijk en het dorpscentrum. Deze woonwijk zal op korte termijn uitbreiden door de bouw van een sociaal woonproject door SWAL ( Sociaal Wonen Arrondissement Leuven ), waardoor 116 wooneenheden meer worden gerealiseerd.

Uitvoering

Gemeente Lubbeek

Contactpersoon

Christel Massy
Gellenberg(LUB) 16
3210 Lubbeek
016 31 63 18