Trail voor ruiters en menners rond Brussel. In de hoefslag van het Brabants trekpaard

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2013

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Vlaams-Brabant

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

174.080,47 euro

Promotor

Toerisme Vlaams-Brabant vzw

Duurtijd

01-07-2013 - 30-06-2015

Situering

Het ruiter- en mentoerisme in Vlaams-Brabant zit sinds enkele jaren in de lift. Naast de toeristische promotie van het Brabants trekpaard wordt in het provinciaal toeristisch beleid de steeds groter wordende groep van recreatieve ruiters en menners als een belangrijke toeristische doelgroep aanzien.

Momenteel bestaat er een aanbod van digitale ruiter- en menroutes over de hele provincie (670 km trajecten). Dit zijn allemaal lussen: men komt toe op een punt, rijdt een route en keert na afloop terug naar zijn vertrekpunt.

Bij het buitenlands paardentoerisme, bestaan er op dit routesysteem nog andere varianten. Eén daarvan is het zgn. trailrijden. Hierbij vertrekt men op punt A, om vervolgens door te rijden naar punt B, C, etc. Men kan avontuurlijk bagage op het paard pakken, of de overnachtingsplaatsen kunnen de bagage nabrengen.

In juli 2012 werd vzw Toerisme Vlaams-Brabant (TVB) gecontacteerd door ondernemers uit de regio Gooik-Dilbeek, met een uiteenzetting van hun ervaring op het vlak van trailrijden. De vzw Actigo, die toeristische trekkings met huurpaarden organiseert, had een trail gereden volledig rond Brussel en contacteerde TVB samen met Dirk Remaut, trekpaardenhouder en koetsverhuurder, met de vraag of dit initiatief ook een permanent toeristisch product kon worden.

Het traject dat zij voorstelden ligt op een unieke plaats in België, nl. de verrassend groene plattelandsregio rond de hoofdstad. Ruiters en menners maken er kennis met de groene long rond Brussel, terwijl ze telkens van nieuwe uitzonderlijke vergezichten op de Brusselse skyline genieten. Dit unieke gegeven en de connectie met het toerisme van de hoofdstad en de omliggende regio de Groene Gordel, biedt potentieel om niet enkel Belgische, maar ook buitenlandse toeristen aan te trekken. Wanneer huurpaarden worden ingeschakeld, zijn toeristen achteraf vrij om nog een bijkomend verblijf aan de trail te schakelen.

TVB heeft in een aantal overlegmomenten met de initiatiefnemers het voorstel geconcretiseerd en wil in samenwerking met hen de trail rond Brussel uitwerken tot een kwaliteitsvol, duurzaam product met vele bijkomende mogelijkheden. Een eerste contactname met maneges, horeca en paardenhouderijen bevestigde dat het voorstel een antwoord biedt op hun vraag naar een constructief aanbod aan paardentoerisme in de regio rond Brussel.

De trail doorkruist de regio waar het Brabants trekpaard, toeristisch icoon voor de Groene Gordel, zijn thuishaven heeft. Hij passeert bij een aantal ondernemers met Brabanders (fokkers, aanbieders van huifkartochten, …) en op verschillende plaatsen zijn ze in het landschap zichtbaar. Er is een logies met trekpaarden (Papiermolen), middagstopplaats met trekpaarden, er grenst de Diepensteynroute (Palmpaarden) aan, … In de zomer zijn er in de deelnemende gemeenten ook paardenmarkten en processies met de Brabander in een hoofdrol.

De trail richt zich wat doelgroepen betreft dus niet enkel op ruiters en menners die het traject ofwel met eigen paarden, ofwel met huurpaarden, afleggen. De deelnemende partners met een aanbod rond het Brabants trekpaard zorgen ook voor een toeristisch aanbod voor het bredere publiek. Zo kunnen ook paardenliefhebbers zonder paardrij- of menervaring bepaalde trajecten van de trail afleggen, bijvoorbeeld in een huifkar of koets.

Doelstellingen

 • Tegemoetkomen aan de vraag van hippische ondernemers in de regio rond Brussel voor een gestructureerd aanbod in paardentoerisme.
 • Dynamiseren van de lokale horeca en paardenhouderijen.
 • Hiervoor in de groene zone rond de hoofdstad een traject ontwikkelen dat toelaat meerdere dagen na elkaar te paard of met de koets op pad te zijn.
 • Het traject leidt bezoekers door de regio van de Brabantse trekpaarden en laat hen er zo vaak mogelijk mee kennismaken.
 • Aan dit traject worden lokale paardvriendelijke horecazaken en ondernemers met Brabanders gekoppeld.
 • Het traject wordt waar mogelijk verbonden met bestaande ruiter- en menroutes in Vlaams-Brabant, zodat ruiters kunnen opteren langer in een bepaalde regio te vertoeven.
 • Er worden arrangementen ontworpen die ook mensen zonder paarden of zonder ervaring in rijden/mennen, toelaat de streek te verkennen per koets of huifkar.
 • De publicatie van een viertalige overzichtskaart + infogids met vermelding van het doorgaande traject van de trail, de achtergrond van het Brabants trekpaard, de bezienswaardigheden, de horecazaken en de eerste hulppunten.
 • Aan het einde van het project zal de trail op een evenement aan het publiek en de pers worden voorgesteld.
 • De trail zal worden gepromoot via de gepaste hippische promotiekanalen en via de geijkte kanalen van TVB en LRV-VVR.
 • Aantrekken van zowel recreatieruiters en -menners als paardenliefhebbers zonder paarden uit heel België en de omliggende landen.
 • Betrekken van de lokale maneges voor het verhuren van paarden. Zo kunnen ook (zaken)toeristen die in de regio logeren en hun paard niet meebrengen (een deel van) de trail rijden.

Uitvoering

Toerisme Vlaams-Brabant vzw

Contactpersoon

Barbara Temmerman
Provincieplein 1
3010 Leuven
016/26 77 95