Trends in land- en tuinbouw: een voortrekkersrol voor het Meetjesland

Categorieën

Thema

Landbouw

Jaar

2004

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

140.196,30 euro

Promotor

Nico Vergote

Duurtijd

3 jaar

Situering

De land- en tuinbouwers in het Meetjesland zullen intensief begeleid worden in hun rol van voortrekker in een aantal toekomstgerichte ontwikkelingen in de sector. Er worden nieuwe, alternatieve groentevariëteiten geteeld bij geïnteresseerde tuinders en op een proefveld. Hierbij gaat zowel aandacht naar teeltbegeleiding als naar vermarkting. Ook aan boomtelers worden nieuwe of moeilijk te telen variëteiten aangeboden. De ervaring en kennis van de proefcentra en de betrokken telers wordt doorgegeven aan andere tuinders met interesse.
Aardappeltelers en loonwerkers worden op een doorgedreven manier begeleid bij de introductie van integrale ketenbewaking en kwaliteitscontrolesystemen op hun bedrijf.

Contactpersoon

Nico Vergote
Karreweg 6
9770 Kruishoutem
09/3818681