Tuinpaviljoen in Oosterlo doet leven

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Antwerpen

Locatie

Geel

Projectgegevens

Projectkost

299 141,29 euro

Promotor

Huis Perrekes VZW

Duurtijd

01/07/2017 - 01/10/2018

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Leefbare dorpen

Situering

Het TUINPAVILJOEN revitaliseert de dorpskern van Oosterlo en geeft een krachtig impuls aan de kerngedachte van vzw Huis Perrekes. Deze gedachte vertolkt de maatschappelijke noodzaak van wonen, zorg en begeleiding op maat van kwetsbare personen (personen met een beperking, personen met dementie). Met het oog op een meer duurzame en inclusieve samenleving wil ze de verschillende sectoren van zorg en samenleving integreren en verbinden en ambieert ze een intrinsieke relatie met sectoren als onderwijs, sociale economie, natuur en cultuur in de meest ruime zin. Dit realiseren we door van de tuin een open park-tuin te maken. Het concept om van deze tuin een actieve en uitnodigende plek te maken bouwt verder op de ruimtelijke kwaliteit van een ‘open’ plek als een groene oase in het dorp. Verschillende functies worden geschikt rond deze open plek, en geschakeld aan een lusvormig wandelpad. In deze tuin ontmoeten twee werelden elkaar op een boeiende en kwalitatieve manier: passanten, fietsers en wandelaars ontmoeten bewoners van Huis Perrekes en omgekeerd. Ontmoeten staat centraal in het gehele concept. De realisatie maakt ruimte voor vele activiteiten en manifestaties voor jong en oud… zoals picknick, spelende kinderen, workshops, feest, tentoonstellingen, concerten, koorrepetities, lezingen... Tegelijk is het een aantrekkelijke rustplek voor buren, wandelaars en fietsers. Het tuinpaviljoen verbindt en faciliteert deze diverse en inspirerende activiteiten.

Doelstellingen

VANUIT ZORG ALS HEFBOOM, IN VERBINDING MET DE LOKALE GEMEENSCHAP EN SPECIFIEKE SECTOREN ALS ONDERWIJS, SOCIALE ECONOMIE, NATUUR EN CULTUUR DE GROENE RUIMTE IN HET DORP VRIJWAREN EN OPTIMAAL INZETTEN MET HET OOG OP EEN MEER DUURZAME, VEERKRACHTIGE EN INCLUSIEVE SAMENLEVING IN OOSTERLO

Dit laat zich vertolken in de volgende meer specifieke doelstellingen :

  • groene ruimte vrijwaren, optimaal benutten en integreren in woon-en leefomgeving : de parktuin van de villa openstellen, inrichten, de bouw van het tuinpaviljoen als ontmoetingsplaats en de verbinding met de dorpskern, de trage wegen, de Berthoutsdreef en het groter netwerk van paden, wegen dat leidt naar de Nete. 
  • de levenskwaliteit bevorderen van diverse betrokkenen door onderlinge verbinding en versterking : respect, aandacht en verantwoordelijkheid voor mens, natuur, cultuur en omgeving maken integraal deel uit van het dagelijks leven
  • samenwerken : benadering, aanmoediging en inzet van mogelijkheden, talenten en achtergronden met als sleutelbegrippen ‘open werken ‘ en ‘dialoog met alle betrokkenen’ met het oog op
  1. beleving en arbeid op maat van éénieder waarbij het individueel welbevinden (ongeacht de leeftijd en afkomst) en de ontmoeting tussen mensen onderling en tussen mens en natuur en cultuur in de meest ruime zin worden versterkt. 
  2. co-creatie waarbij meerwaarde wordt gecreeërd door samen gaandeweg te ontdekken wat éénieder en de omgeving ‘rijker’ maakt - het werk is de weg -
  3. veerkrachtig dorp met een levende gemeenschap in verbinding met een divers sociaal, cultureel netwerk

Uitvoering

Huis Perrekes VZW

Contactpersoon

Ester Louisa Goris
Zammelseweg 1
2440 Geel
0475 94 45 01

Locatie