Uitbouw fietsbieb in de Westhoek

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

15 380,00 euro

Promotor

Door Ons Volk Voor Ons Volk

Duurtijd

01/07/2017 - 31/12/2019

Maatregel

  • LEADER
  • Armoede en kwetsbaarheid

Plaatselijke Groep

PG Westhoek

Situering

De fietsbieb zet tweedehandse kinderfietsen op punt om ze voor een prijsje ter beschikking te stellen. We streven naar een mix van gebruikers uit verschillende lagen van de bevolking, waarbij mensen uit kansengroepen voor ons een belangrijke doelgroep vormen. Voor € 20 fietsgeld en een waarborg van € 20 mag je één jaar lang een kinderfiets gebruiken. Tijdens dat jaar mag je de fiets inruilen voor een groter of ander exemplaar uit het aanbod. Wie een kinderfiets in goede staat aan de fietsbieb schenkt, krijgt 1 jaar fietsgeld in ruil. De fietsbieb bestaat al in enkele West-Vlaamse gemeenten. De komende jaren willen we uitbreiden in de Westhoek. We menen dat we, door de plattelandscontext, daar een verschil kunnen maken. Eveneens willen we, via de fietsbieb, het 'delen' in de regio promoten, van jongs af aan.

Doelstellingen

We willen mensen ervan bewust maken dat tweedehands zeker niet gelijk is aan kwalitatief minderwaardig. Fietsen gaan lang mee mits degelijk onderhoud. Kinderfietsen kunnen dus gemakkelijk meerdere keren van eigenaar wisselen, al spreken we liever van gebruiker. We willen tot een systeem komen waarbij kinderen vlotjes de ene kinderfiets voor een andere kunnen inwisselen, zodat ouders geen nieuwe hoeven te kopen. Kunnen fietsen op een fiets die op de juiste maat is afgestemd komt de veiligheid ten goede, zeker bij kinderen. We willen mensen meer doen denken in de richting van delen in plaats van bezitten. Ze ontlenen of gebruiken voor een bepaalde periode de fiets die ze nodig hebben. Niet meer, maar zeker ook niet minder. Om de nodige fietsen te verzamelen lanceren we geregeld oproepen. Vele mensen hebben nog oude kinderfietsen op zolder of in de garage staan die, mits enig onderhoud, nog goed bruikbaar zijn. Het zou jammer zijn om deze fietsen nog langer onder het stof te laten staan. Dit hangt nauw samen met de zorgzaamheid die we van de gebruikers verwachten. Zoals eerder al aangegeven gaan we ervan uit dat de gebruikers tijdens de gebruiksperiode zelf ‘als een goede huisvader’ instaan voor het onderhoud van de fiets. Ze kunnen we steeds terecht in de fietspunten van Groep intro of bij de lokale fietsenhandelaar of -maker voor ondersteuning bij eventuele mankementen en herstellingen. In dat kader willen we via Groep Intro kleine vormingen en workshops ‘fietsen herstellen’ aan de gebruikers aanbieden. KWB is daarvoor een voor de hand liggende partner omdat zij een breed vertakt netwerk van vrijwilligers hebben met grosso modo dezelfde doelstellingen: jonge gezinnen die interesse hebben in duurzaamheid, solidariteit en het verenigingsleven in het algemeen. Uiteraard niet de enige voor de hand liggende partner, maar toch degene waar we op dit ogenblik de meest vergevorderde contacten mee hebben. Maar de belangrijkste doelstelling is het bereiken en betrekken van mensen uit kansengroepen, zoals hogerop/verder beschreven.

Uitvoering

Door Ons Volk Voor Ons Volk

Contactpersoon

Lien De Raes
Oude Burg 13
8000 Brugge
050 44 43 35

Locatie