Uitbouw van een ruraal trage wegennet als opwaardering van het landschappelijk erfgoed in Zemst en Grimbergen

Categorieën

Thema

Erfgoed

Jaar

2013

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Vlaams-Brabant

Assen

As 3

Projectgegevens

Promotor

Gemeente Zemst

Duurtijd

01-06-2013 - 30-06-2015

Situering

Zemst en Grimbergen werken samen aan de uitbouw van een ruraal trage wegennet als kapstok voor het landschappelijk erfgoed. Copromotor Regionaal Landschap Groene Corridor vzw promoot de aanleg van hagen, houtkanten en knotbomen op particuliere en gemeentelijke gronden. Copromotor Agrobeheercentrum Eco² vzw moedigt de landbouwers aan tot landschapsintegratie via de aanleg van kleine landschapselementen, rekening houdend met de adviezen van de landschapsarchitect van de provincie Vlaams-Brabant. Verder wordt nagegaan onder welke voorwaarden de trage wegen de toegankelijkheid kunnen verhogen tot het cultureel en landshcappelijk erfgoed, tot de natuurgebieden en bossen. Met advies van de Landelijke Gilden zal gezien worden hoe plattelandseducatie en landbouwverbredingskansen aan het trage wegennet kan worden gekoppeld. Het project wil de kinderen meer kansen bieden om het platteland te beleven, de landbouw te (her)waarderen en de natuur te ontdekken. Er zal daarom ook nagegaan worden of de trage wegen een verbinding kunnen vormen tussen bestaande en nog op te richten natuurlijke speelterreinen; het geheel zal worden ingebracht in het interactieve speelweefsel van Kind & Samenleving vzw.

Doelstellingen

Het opstellen van een adviesnota als basis voor het meerjarenbeleidsplan van de gemeente: functionele fiets- en wandelroutes, recreatieve routes, speelweefsel, ruimtelijke ordening, natuurverbindingen, toegankelijkheid. De effectieve inrichting, een degelijk onderhoudsplan en voldoende gebruik van trage wegennet in Zemst en Grimbergen. De uitbouw van natuurverbindingen in beide gemeenten als meerwaarde voor landschappelijk erfgoed.

 

Uitvoering

Gemeente Zemst

Contactpersoon

Katleen Delbeke
De Griet 1
1980 Zemst
015/62 71 43