Uitbouw van mobiliteitsmogelijkheden voor personen met een mobiliteitsbeperking in landelijke gebieden door het opzetten van een efficiënte en structurele samenwerking met steden en gemeenten, voorzieningen in de gehandicapten- en ouderenzorg, enz

Categorieën

Thema

Basisvoorzieningen

Jaar

2012

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Hageland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

50.000,00 euro

Promotor

Leuven-Hageland Mobiel vzw

Duurtijd

01/01/2012 - 31/12/2012

Situering

  • De huidige vervoersnoden en vervoersmogelijkheden van mensen en groepen van mensen met een mobiliteitsbeperking in landelijke gebieden in kaart brengen.

  • Het opzetten van structurele samenwerkingen met steden en gemeenten, zorginstellingen, belangengroepen,OCMW”s, sponsors… met als doel het vervoer van mensen met een mobiliteitsbeperking in een ruimere regio zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en mee bij te dragen aan de in de Vlaamse Regeringsverklaring opgenomen vervoersgarantie.

  • Het bekend maken van de diensten van de vzw bij de doelgroepen en hun entourage.

  • De resultaten van het onderzoek en de opgedane ervaringen in het opzetten van structurele samenwerkingen meedelen aan alle belanghebbenden (overige Diensten Aangepast Vervoer in Vlaanderen, subsidieverstrekkers, zorginstellingen, belangengroepen….) – via o.a. een studiedag

Doelstellingen

  • Komen tot samenwerkingsverbanden met alle actoren in de welzijns- en gezondheidssector die geconfronteerd worden met mobiliteitsnoden van hun cliënteel en eventueel zelf mobiliteitsondersteuning aanbieden.
  • Meer rationeel gebruik van de beschikbare middelen voor mobiliteitsondersteuning
  • Betere dekking van de mobiliteitsbehoeften, ook in landelijke gebieden

Uitvoering

Leuven-Hageland Mobiel vzw

Contactpersoon

Wim Timmerman
Vanden Tymplestraat 33
3000 Leuven
016 / 20 53 83