Uitbouw zorgtoerisme in de regio Vlaamse Ardennen

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2013

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Aalst

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

95.200,00 euro

Promotor

Zorginnovatiecluster

Duurtijd

01/01/2013 - 31/12/2014

Situering

Men stelt vast dat de regio Vlaamse Ardennen een goed uitgebouwd zorgnetwerk bezit en de zorgsector vaak de grootste sector op vlak van tewerkstelling is. Door toerisme en zorg te koppelen kunnen we zowel de verdere kwalitatieve uitbouw van de zorgsector, als de uitbouw van de toeristische sector versterken en kan de regio zich profileren als zorgtoeristische regio. Er zijn reeds 3 projecten goedgekeurd met een link naar zorgtoerisme, maar deze staan los van elkaar. Dit project wil alle bestaande initiatieven bundelen en een kwalitatief aanbod rond zorgtoerisme uitbouwen. Hoofddoelstelling: tegen 2015 de regio uitbouwen tot volwaardige zorgtoerisme-regio.

Doelstellingen

De hoofddoelstelling is om op het einde van het project eind 2014 een gevarieerd aanbod te kunnen aanbieden in de Vlaamse Ardennen aan de potentiële zorgtoerist. En dit  vertrekkende vanuit het bestaande aanbod en dit verder te verfijnen en op elkaar af te stemmen en waar nodig nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Om deze doelstelling te realiseren zullen verschillende subdoelstellingen worden uitgewerkt.

  1. In kaart brengen bestaande aanbod met inbegrip van knelpunten en blinde vlekken.
  2. In kaart brengen vraag vanuit de zorgtoerist.
  3. Uitwerken samenwerkingsovereenkomsten met de welzijns- en zorgsector om te zorgen dat indien gewenst en nodig de zorgtoerist in optimale omstandigheden in de regio Vlaamse Ardennen kan verblijven en de continuïteit van zorgverlening gegarandeerd is.
  4. Uitwerken actieplan om meerdaags aanbod zorgtoerisme in de Vlaamse Ardennen te kunnen aanbieden.
  5. ontwerpen en uitvoeren communicatietools om de regio als zorgtoeristische regio te promoten
  6. Organisatie slotmoment eind 2014 waarbij de regio Vlaamse Ardennen zich op de kaart wil zetten als de zorgtoeristische regio bij uitstek.

Uitvoering

Zorginnovatiecluster

Contactpersoon

Kris De Quick
Keizersplein 42
9300 Aalst
05/360 77 09