Van Duin tot Boer. Een educatief pakket over ecosysteemdiensten van en voor natuur en landbouw

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

Limburg

Projectgegevens

Projectkost

105 415,49 euro

Promotor

BOS+ Vlaanderen

Duurtijd

01/11/2018 - 31/12/2019

Maatregel

  • LEADER
  • Landbouw- en natuureducatie

Plaatselijke Groep

PG Kempen-Maasland

Situering

Het project beoogt het uitwerken, testen, verbeteren en aanbieden van een educatief pakket (opgebouwd volgens verschillende modules) dat aan de hand van lokale voorbeelden van ecosysteemdiensten in de Duinengordel aan kinderen van de lagere school aantoont hoe landbouw, natuur en landschap met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken in een multidisciplinair platteland. Zowel de sectoroverschrijdende benadering als het multidisciplinair partnerschap creëren de unieke waarde van het project. Door bezoeken op landbouwbedrijven, natuurbeheer-activiteiten, landschapsbeleving en activiteiten in de klas zelf - gelinkt aan de leerdoelstellingen van de verschillende vakken op school - bekomen we een ervaringsgericht pakket waarin de beleving van, de band met en het respect voor de leefomgeving en het platteland versterkt wordt die de meerwaarde van het platteland in de verf zet. Dit pakket zet de meerwaarde van het platteland in de verf. Het wordt bovendien zo ontwikkeld dat mits beperkte lokale aanpassingen en linken met de schoolomgeving, het inzetbaar is in andere lagere scholen over heel Vlaanderen.

Doelstellingen

Dit project beoogt het uitwerken, testen, verbeteren en aanbieden van een educatief pakket dat aan de hand van ecosysteemdiensten en lokale voorbeelden aan kinderen van de lagere school aantoont hoe landbouw, natuur en landschap met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken. Via dit ervaringsgericht pakket willen we de beleving van, de band met, en het respect voor de leefomgeving versterken en de meerwaarde van het platteland in de verf zetten. Om dit te bereiken werken er verscheidene partners die actief zijn in de context van natuur en landbouw samen om zo de bestaande initiatieven te linken en een allesomvattend geheel op te bouwen. Deze overkoepelende aanpak zorgt voor een synergie die een unieke meerwaarde oplevert die niet door de afzonderlijke partners kan bekomen worden.

In de beoogde doelstellingen van dit project wordt er bijzondere aandacht gegeven aan de vragen en bekommernissen die uit het voortraject (onder andere met enkele lokale scholen en de gidsen van de Duinengordel) naar voor kwamen. Deze subdoelstellingen zijn:

  1. Het educatief pakket is modulair opgebouwd zodat voldoende flexibiliteit voor de invulling ervan kan worden gegarandeerd. Elke module beoogt een halve lesdag. Indien alle modules samen worden gecombineerd, kan er zo een volledige projectweek aangeboden worden, waarvoor een aantal scholen vragende partij waren. Andere leerkrachten waren echter meer te vinden voor het 'verspreid' toepassen van de losstaande modules, wat binnen deze structuur ook mogelijk is.
  2. Het pakket sluit aan bij de eindtermen van de 2e graad lager onderwijs, maar er wordt ook een versie voor de 1e en 3e graad voorzien (op expliciete vraag van de scholen in Duinengordel).
  3. Er worden twee versie ontworpen, namelijk voor de herfst en de lente, zodat variaties verschillend kunnen worden geïntegreerd.
  4. Het pakket wordt tijdens het project aangeboden aan alle lagere scholen in het projectgebied in de nabijheid van Duinengordel gemeenten, wat neerkomt op een potentieel van 16 scholen.
  5. Bestaande initiatieven van de projectpartners die binnen de context van het project passen worden, waar mogelijk hierin geïntegreerd, zodat de bekendheid van deze initiatieven ook verder gepromoot kan worden (vb. Educatief natuurbeheer van Natuurpunt, Boeren met Klassen van Plattelandsklassen). Bovendien verstrekt deze overkoepelende aanpak de inhoud van de afzonderlijke onderdelen.
  6. Gedurende 2 dagen (of 4 lesmodules) zal er een projectmedewerker aanwezig kunnen zijn. Voor de invulling van de andere lesdagen wordt er - audiovisueel en interactief - lesmateriaal voorzien, dat beschikbaar is (en blijft na afloop van het project) via de educatieve en vormingskanalen van de projectpartners.
  7. De scholen vinden in het project ook een antwoord op de vraag hoe ze niet enkel meer kunnen leren in en van het landschap dat hen omringt, maar ook hoe ze het landschap en de Duinengordel op school kunnen brengen.
  8. Het project is een pilootproject dat specifiek wordt uitgewerkt voor het gebied van Duinengordel, waarbij er steeds voor ogen gehouden wordt dat de structuur en inhoud - mits minimale aanpassingen - eveneens kan toegepast worden in andere gebieden. Een deel van deze modules behandeld het belang van de landbouw en natuur in de context van ecosysteemdiensten in het algemeen, welke integraal kunnen overgenomen worden. Enkele andere modules omvatten bezoeken aan lokale landbouwbedrijven, welke aangepast kunnen worden naar een nieuwe context. Het Provinciaal Natuurcentrum zal instaan voor de verdere communicatie en promotie van het pakket binnen Limburg (en Vlaanderen via gelinkte kanalen).

Uitvoering

BOS+ Vlaanderen

Contactpersoon

Rik De Vreese
Geraardsbergsesteenweg 267
9090 Melle
09 264 90 50