Verbeter de beleving van het landschap

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

West-Vlaanderen

Projectgegevens

Promotor

Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels vzw

Duurtijd

01/01/2017 - 31/12/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Westhoek

Situering

 

De laatste 10 jaar werd heel wat geïnvesteerd in de beleving van het authentieke landschap in de Westhoek. De verhoging van de beleving van het landschap gebeurde niet alleen op landschappelijk vlak door bijvoorbeeld de aanplanting van kleine landschapselementen maar ook op recreatief vlak gebeurden de nodige investeringen. Als we het recreatief product en de beleving in het landschap optimaal willen houden dan is het onderhoud en de kwaliteit van de bestaande producten cruciaal. Na 10 jaar zien we dat op vele plaatsen een nieuwe investering noodzakelijk is. Met voorliggend project willen we een aantal ‘zwarte punten’ aanpakken om opnieuw een kwalitatief product aan toerist en recreant te kunnen aanbieden.

Doelstellingen

 

Belangrijkste doelstelling van dit project is het op de kaart houden van de Westhoek als een TOP-recreatief bestemmingsgebied in Vlaanderen en in de buurlanden. De laatste jaren zien we dat veel groene regio’s in Vlaanderen inzetten op een kwalitatieve beleving van het landschap. De diversiteit aan landschappen van bergen tot de zee is een belangrijke troef voor de Westhoek. Als we echter moeten inboeten aan kwaliteit dan bestaat de kans dat we onze voorsprong verliezen.

Andere doelstellingen zijn:

  • Beleving van het landschap meer kwalitatief maken
  • Betere toeristisch-recreatieve ontsluiting van het landschap
  • Sensibiliseren van stakeholders rond het belang van beheer en ontsluiting van het landschap
  • Oplossen van een aantal knelpunten – zwarte punten op de recreatieve routes en netwerken

 

Uitvoering

Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels vzw

Contactpersoon

Dirk Cuvelier
Vaartstraat 7
8902 Zillebeke - Ieper
057 23 08 50

Locatie