Verbeteren onthaalinfrastructuur voor het natuurreservaat de Doode Bemde

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2012

Provincie

Vlaams-Brabant

Locatie

Vlaams-Brabant

Assen

As 3

Projectgegevens

Projectkost

14.100,00 euro

Promotor

Vrienden van Heverleebos & Meerdaalwoud vzw

Duurtijd

01/01/2012 – 30/06/2013

Situering

Vorig jaar vierde het natuurreservaat de Doode Bemde haar 30 jarig bestaan. In al die jaren is het gebied uitgegroeid tot het grootste private natuurreservaat van Vlaams Brabant en het behoort tot de grootste van Vlaanderen. In al die jaren is er veel aandacht besteed aan het herstel van natuurwaarden, maar zeer zeker ook aan het verbeteren van de landschappelijke kwaliteiten en van de toegankelijkheid van het gebied. Getuige daarvan de steeds maar toenemende bezoekersaantallen. Uit tellingen is gebleken dat op topdagen hier meer dan 800 wandelaars en fietsers het gebied bezoeken. Verder heeft het natuurreservaat zich gespecialiseerd in het werken met klassen en andere groepen die bij het beheer een handje komen toesteken. Daartoe zijn programma’s ontwikkeld waarbij de groepen, aangepast aan het niveau, een rondleiding krijgen in het natuurreservaat met aansluitend (of op een andere datum) de mogelijkheid tot meewerken in het beheer van het gebied. De populariteit van deze activiteit neemt nog steeds toe. Jaarlijks komen nu een dertigtal scholen uit het Leuvense en uit een veel wijdere omgeving (tot Brussel, Antwerpen en Mechelen toe). Nochtans ontbreekt het in het gebied aan de nodige infrastructuur voor onthaal- en materiaalstockage. Om aan dit probleem een oplossing te bieden is er meer dan tien jaar gezocht naar een geschikte locatie. Na veel omzwervingen konden de voormalige bedrijfsgebouwen van “het appelfabriekje”, waarin een lokale bio-fruitteler gehuisvest was gehuurd worden. Die fruitteler heeft nu z’n onderkomen een paar kilometers verderop, waardoor een deel van de bedrijfsloodsen vrijkwamen. Hiervoor werd een erfpachtovereenkomst afgesloten (zie bijlagen).

Aan de buitenzijde werden overtollige bijbouwsels afgebroken door de eigenaar en de oprit werd gebetonneerd. Er werd middels een sectionaalpoort een ruime toegang tot de loodsen gemaakt. Verder werd gezorgd voor een eigen aansluiting op het electriciteitsnet.

De loodsen, die tot vorig jaar dienst deden als koelcellen voor het bewaren van het biofruit, werden volledig ontruimd (isolatie verwijderd, waar nodig een nieuwe betonnen vloer gegoten, tussenschotten verwijderd...). Er werd tevens sanitair voorzien.

De loodsen worden sinds 1 februari 2011 gebruikt door de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw. Het gaat om zogenaamde “naakte” gebouwen waarin niets van leidingen liggen, enkel een bruikbaar volume loods, met een afsluitbare toegang. Daarom werd in maart 2011 een begin gemaakt met het bekabelen van de gebouwen om zo voor verlichting en contactdozen te zorgen.

Dat er nood is aan een onthaalgebouw in het gebied dat werd al duidelijk in 2011 aangetoond. Nog maar pas betrokken we de gebouwen of er werden vragen gesteld en afspraken gemaakt voor het (gratis) gebruik van de loodsen als halteplaats en tentoonstellingsruimte voor de Internationale Scheldedag, dit jaar een

Gewestgrensoverschrijdende fietszoektocht rond waterbeheer(sing) in het Bekken van de Dijle op 15 mei 2011, en voor de Open Monumentendag met een tentoonstelling rond de Koningshooikt Waver verdedigingslinie uit de tweede wereldoorlog. Voorlopig werd er ter plaatse geïmproviseerd. Voor de ontvangst van scholen en andere groepen voldoet de infrastructuur nog lang niet.

Doelstellingen

Met het verbeteren van de onthaalinfrastructuur voor het natuurreservaat de Doode Bemde willen de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw. verder gaan op de al jaren ingeslagen weg van het steeds maar verbeteren van de informatieverstrekking aan het bezoekende publiek, het optimaliseren van de natuureducatie en het efficënter maken van het beheer van het natuurgebied. Alleen op die manier hopen we dat het behoud en verdere uitbouw van dit belangrijke natuurgebied in de toekomst kan steunen op een groot maatschappelijk draagvlak, dat het op een zo kostenefficiënt mogelijke manier kan beheerd worden, zodat het gebied haar levensbelangrijke functie op het vlak van biodiversiteit, overstromingspreventie, zachte recreatie, samenwerking met plaatselijke landbouwers, kan blijven vervullen.

De uitbouw van goede onthaalinfrastructuur is bij het vervullen van al die funties een momenteel ontbrekende schakel die van wezenlijk belang zal blijken te zijn.

Uitvoering

Vrienden van Heverleebos & Meerdaalwoud vzw

Contactpersoon

Piet De Becker
Waverse Baan 66
3001 Heverlee
016/47.34.38 – 0499/59.30.16