Verbouwings- en aanpassingswerken aan het ontmoetingscentrum te Reninge

Categorieën

Thema

Leefbaarheid

Jaar

2009

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Westhoek

Assen

As 4

Projectgegevens

Promotor

Stadsbestuur Lo-Reninge

Duurtijd

01/07/2009 - 30/06/2010

Situering

Het project beoogt het uitvoeren van verbouwings- en aanpassingswerken aan het bestaande gemeentelijke ontmoetingscentrum in de deelgemeente Reninge.

Enerzijds wordt voorzien in de uitbreiding van de bestaande infrastructuur met een aanbouw van circa 140 m² waarmee wordt tegemoetgekomen aan de behoefte van diverse groeperingen en verenigingen om te beschikken over een voldoende grote ruimte om hun activiteiten lokaal te kunnen laten plaats vinden. Anderzijds is het de opzet om de zaalaccommodatie aan te passen zodat de gebruikers kunnen beschikken over een multifunctioneel en gebruiksvriendelijk ontmoetingscentrum. Bij het uitstippelen van de planning werd erop toegezien dat er in ruime mate aandacht wordt besteed aan de duurzaamheidsaspecten.

Hoewel het project niet uit verschillende delen bestaat zullen de werken voor de verwezenlijking ervan toch dienen te worden opgesplitst in meerdere loten (ruwbouw en afwerking, aluminium schrijnwerk en binnenschrijnwerk, buitenschrijnwerk, centrale verwarming en sanitair, elektriciteit, schilderwerken en inrichting).

Doelstellingen

Met dit project worden volgende doelstellingen beoogd:

  • Uitbreiding beschikbare ruimte;
  • Aanpassing accommodatie;
  • Duurzaamheid.

Uitvoering

Stadsbestuur Lo-Reninge

Contactpersoon

Dirk Ackerman
Oude Eiermarkt 9
8647 Lo-Reninge
058/28 80 20