Veredeling van innovatieve gewassen

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

West-Vlaanderen

Locatie

Kortrijk

Projectgegevens

Projectkost

120 386,78 euro

Promotor

Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Duurtijd

01/09/2017 - 31/12/2019

Maatregel

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
 • Proefprojecten
 • Milieu en biodiversiteit

Situering

In dit pilootproject beogen we een verhogen van de biodiversiteit in de (West-) Vlaamse landbouw door in te zetten op de teelt en veredeling van 2 gewassen, nl. yacon en bataat. De teelt en veredeling van deze innovatieve rassen is niet alleen gunstig voor de biodiversiteit, maar biedt tegelijk ook economische perspectieven voor de lokale landbouw. Voor de teelt en veredeling van deze gewassen is een samenwerking tussen verschillende actoren noodzakelijk en daarvoor wordt een netwerk opgestart. In het netwerk zetelen naast Vives diverse land- en tuinbouwbedrijven, hobbytelers, zorginstellingen met tuinbouwfaciliteiten, tuinbouwscholen en kennisinstellingen die ook daadwerkelijk de gewassen zullen gaan telen. Dit netwerk (1) verzorgt enerzijds de kennisopbouw en de uitwisseling van technische expertise maar (2) onderzoekt ook het potentieel en de marktkansen van yacon en bataat in West-Vlaanderen. Teelt zal immers pas ten volle mogelijk zijn als een afzet verzekerd is.

Doelstellingen

DOELSTELLING 1 OP KORTE TERMIJN: kennisopbouw en kennisuitwisseling over de teelt en veredeling van yacon en bataat

RESULTATEN OP KORTE TERMIJN

 • 20 proefvelden waar yacon of bataat werd aangeplant
 • Aanplant en teelt van 10 a 20 verschillende variëteiten van beide gewassen
 • Kennisverhoging bij landbouwbedrijven, hobbytelers, tuinbouwscholen en kennisinstellingen rond veredeling en teelt van yacon en bataat
 • Netwerk dat 2 maal per jaar fysiek samenkomt om expertise en ervaringen rond teelt en veredeling te delen
 • Digitaal platform waar expertise en ervaringen rond teelt en veredelingen worden gedeeld
 • Ontwikkeling van 3 nieuwe recepturen op basis van yacon en bataat die werden afgetoets met plaatselijke voedingsverwerkingsindustrie en smaakpanel
 • Kennis over potentiële plaatselijke afzet yacon en bataat
 • Kennis over consumentenperceptie tov yacon en bataat
 • Reportage over het project met als doel een ruime bewustwording bij de consument over biodiversiteit en meerwaarde teelt van innovatieve gewassen

DOELSTELLING 2 OP LANGE TERMIJN: Verhogen van de biodiversiteit in de Vlaamse landbouw door introductie van nieuwe teelten en veredelen van eigen lokale rassen

RESULTATEN OP LANGE TERMIJN

 • 2 nieuwe variëteiten yacon en 2 nieuwe variëteiten bataat die vrij kunnen vermeerderd en geteeld worden door landbouwers, landbouwscholen of hobbytelers
 • 10 ha yacon en 10h ha bataat in West-Vlaanderen maar gebaseerd op de huidige importcijfers zou er ruimte zijn voor de productie van 500 ha bataat in Vlaanderen in de toekomst
 • Uitbreiding proefproject en veredelingsnetwerk naar andere teelten en gewassen
 • Algemene bewustwording over het belang aan biodiversiteit
 • Verwerking van yacon en bataat door voedingsverwerkende industrie ( al dan niet KMO's) in West-Vlaanderen

Uitvoering

Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Contactpersoon

Lien Perdu
Doorniksesteenweg(Kor) 145
8500 Kortrijk
056 28 06 31

Locatie