Verkeersveiligheid op den buiten

Categorieën

Jaar

2016

Provincie

Antwerpen

Projectgegevens

Projectkost

40 557,55 euro

Promotor

Gemeente Wuustwezel

Duurtijd

01/01/2016 - 30/06/2018

Maatregel

  • LEADER
  • Landbouw- en natuureducatie

Plaatselijke Groep

PG MarkAante Kempen+

Situering

Met  dit  project  willen  we  frequente gebruikers  van landbouwwegen  sensibiliseren  over  elkaars aanwezigheid.  De betonnen landbouwwegen  die we bijvoorbeeld  kennen vanuit de ruilverkavelingen  zijn doorgaans maar 3 meter breed. Het zijn enkelvoudige  baanvakken. Als je weet  dat tractoren  al gauw 2,55m breed zijn blijft  er weinig  plaats over. Vroeger dienden deze wegen enkel voor de landbOuwers om hun percelen te bereiken, voor de rest passeerde er bijna niemand. Net daardoor bleven de wegen en z'n landschap ook zo mooi gespaard en was het er aangenaam toeven. Het zijn  nu  niet  alleen  land-  en  tuinbouwers   meer  die  frequent   gebruik   maken  van  deze  landbouwwegen. Ook Schoolkinderen (veilige schoolroutes) en recreanten (fietsen op het platteland)  zijn frequente gebruikers van de smalle landbouwwegen.

De bedoeling  van dit  project  is om die verschillende  doelgroepen  met  elkaar in contact te brengen. We willen  hen informeren  over de beweegredenen van andere gebruikers zodat ze elkaar beter leren kennen. Van daaruit zullen we uitleggen hoe gevaarlijke situaties ontstaan en vooral hoe we ze kunnen vermijden.  We willen niet-landbouwers  kennis laten maken met een landbouwbedrijf en al z'n activiteiten.  Op die manier weten ze waarom de landbouwers  in het voorjaar en het najaar op de weg zijn met hun grote machines. Tegelijk maken landbouwers en loonwerkers ook kennis met de 'zwakke weggebruikers' en hun bezorgdheden. Een theoretisch lesmoment  wordt aan een belevingsmoment  op de boerderij  gekoppeld. We focussen dit project op het 6e leerjaar maar bereiken meerdere leerjaren. Zo zijn er vele fietspoolgroepen  in Loenhout waar ook 4e en Se  leerjaren betrokken zijn. De grotere leerlingen kunnen zo hun kennis doorgeven aan de jongere leerlingen.

Doelstellingen

Algemene doelstellingen van het project:

Wij hopen met dit project wederzijds respect te bekomen van en voor de verschillende doelgroepen. Wij willen mensen laten kennis maken met een landbouwbedrijf.

Wij willen kennis vergaren die achteraf kan uitgeplooid worden naar andere gemeentes en niveaus.

Doelstellingen die aansluiten op de beleidsnota Mobiliteit  en Openbare werken:

We focussen op het woon-werkverkeer  en het woonschoolverkeer: mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat ze hun traject op een vlotte, veilige en stipte manier kunnen afleggen.

We willen  met  dit project  mensen aanmoedigen om andere verveersmodi  te gebruiken zoals de fiets, het openbaar vervoer, autodelen etc. We willen mede de aantrekkingskracht van deze alternatieven vergroten.

Met dit project willen we de doelstelling: 'Levenslang leren en doelgroepgerichte vorming en sensibilisering' vormen de beste garantie voor een succesvolle loopbaan als verkeersdeelnemer ondersteunen.

Met dit project ondersteunen wij de doelstelling om meer aandacht te hebben voor de kwetsbare weggebruikers met projecten op maat  Zo verdient de dodehoekproblematiek blijvende aandacht wordt gesteld.

Doelstellingen die aansluiten op eindtermen verkeer voor kleuter- en lager onderwijs:

De leerlingen beschikken over voldoende reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie en ze kennen de verkeersregels voor fietsers en voetgangers, om zich zelfstandig en veilig te kunnen verplaatsen langs een voor hen vertrouwde route.

De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid rekening te houden met andere weggebruikers.

Uitvoering

Gemeente Wuustwezel

Contactpersoon

May Aernouts
Gemeentepark 1
2990 Wuustwezel
03 669 78 28

Locatie