Versterken van de innovatiecapaciteit in de Meetjeslandse agri-business sector op basis van lokale factorvoordelen

Categorieën

Thema

Voeding

Jaar

2004

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Meetjesland

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

106.750,00 euro

Promotor

Jacques Viaene

Duurtijd

1 jaar

Situering

Regionale factoren spelen een belangrijke rol bij innovatie. Ze duiden op de wederzijdse band die bestaat tussen de onderneming en de omgeving waarin deze opereert.
Er werd bij 164 Meetjeslandse voedingsbedrijven nagegaan hoe bedrijven de regionale factoren in het Meetjesland ervaren. Uit deze enquête bleek ondermeer dat de belangrijkste innovators net de bedrijven zijn die deelnemen aan netwerken en een sterke interactie met andere bedrijven en kennisinstellingen onderhouden.
De acties die hieruit voortvloeien mikken op het versterken van de regionale factoren voor de Meetjeslandse voedingsindustrie en willen de banden versterken tussen voedingsbedrijven, agrarische en andere toeleveranciers en kenniscentra. Dit gebeurt door contactmomenten rond een bepaald thema voor gerichte uitwisseling tussen bedrijven en kennisinstellingen, tussen bedrijven onderling, een voedingstreffen waar de verticale schakels in het agribusiness complex elkaar leren kennen, ….
Naast netwerking en kennisoverdracht zal met belanghebbenden en besturen permanent in overleg getreden worden ten voordele van de verdere ontwikkeling van de sector, waarbij bedrijventerreinen, mobiliteit, de oprichting van een researchpark primaire thema’s zijn.

Contactpersoon

Professoren Jacques Viaene en Xavier Gellynck
Coupure links 653
9000 Gent
09/2645944