Vlaamse Ardennen promoten door het oog van de kunstenaar

Categorieën

Thema

Toerisme

Jaar

2012

Provincie

Oost-Vlaanderen

Locatie

Vlaamse Ardennen

Assen

As 4

Projectgegevens

Projectkost

11.155,00 euro

Promotor

Koninklijke vereniging kunst in vrije tijd (KIVT)

Duurtijd

01/01/2011 - 30/06/2014

Situering

Om de Vlaamse Ardennen te promoten wil KIVT een boek uitgeven met werken(tekeningen en schilderijen) van  plaatsen waar de afgelopen 20 jaar getekend en geschilderd is. De rode draad door die 20 jaar is  de "molens in de Vlaamse Ardennen". We willen dan ook vooral daarop de nadruk leggen zonder echter ook de andere mooie plaatsen te vergeten. Daarnaast willen we ook een kaart uitgeven met de getekende plaatsen en elk jaar een kunstmap. Door middel van bezoek en ontvangst van een  ook buitenlandse kunstvereniging (Duitsland) daar de Vlaamse Ardennen promoten door middel van kunst en streekproducten.

Doelstellingen

  • Via de kunst een groot publiek op een originele manier laten kennis maken met de pitoreske en specifieke plaatsen van de Vlaamse Ardennen. Dit door middel van "en plain air" te gaan tekenen voor de kunstenaar. Elk jaar komen er nieuwe leden bij van buiten de Vlaamse Ardennen, die zo ook het mooie van de streek op een andere manier ontdekken.
  • Op de recepties, tijdens de opening van de verschillende tentoonstellingen en op de  nieuwjaarsreceptie worden streekproducten aangeboden.
  • Voor het publiek een boek waarin ze aan de hand van de foto's en schilderijen de specifieke plaatsen op een andere manier kunnen bekijken en waarderen. Het boek zal een oplage krijgen van 150 exeplaren die ter beschikking zal gesteld worden van de verschillende bibliotheken in de Vlaamse Ardennen. Een deel zal te koop aangeboden worden aan het grote publiek.
  • De folders en kaart (met een voorlopig voorziene oplage van respectievelijk 1500 en 250), met verwijzing naar specifieke plaatsen gelegen in de Vlaamse Ardennen zullen verspreid worden in de verschillende gemeenten behorende tot de Vlaamse Ardennen en de aanpalende randgemeenten. De activiteiten zullen ook bekend gemaakt worden via de media.
  • Er worden jaarlijks thema's uitgewerkt. In 2011 werd de nadruk gelegd op het schilderen en tekenen van molens gelegen in het gebied van de Vlaamse Ardennen. In 2012 en 2013 is voorzien dat de molens in de Vlaamse Ardennen terug in de kijker staan.
  • Naar  andere streken en het buitenland  gaan om daar via de kunst en streekproducten de Vlaamse Ardennen te promoten. Andere groepen en buitenlandse verenigingen uitnodigen om hier de streek te verkennen en bezoek te brengen aan bedrijven waar streekproducten gemaakt worden. In 2012 is er voorzien om naar Schwalmstadt te trekken om daar tentoon te stellen met schilderijen gemaakt in de Vlaamse Ardennen. Er worden ook streekproducten aangeboden aan de gastgezinnen en tijdens de opening. Folders en reclamebrochures worden tijdens de tentoonstelling aangeboden.  De gastgezinnen ontvangen een kunstmap met tekeningen gemaakt in de Vlaamse Ardennen.
  • In 2014 ontvangt KIVT de "Neue Brücke" uit Duitsland. De leden van deze groepering stellen werken tentoon  samen met KIVT in het kasteel van Egmont. Tijdens de receptie worden streekproducten aangeboden. Zij overnachten bij gastgezinnen. Er wordt, behalve het ontbijt, steeds in groep gegeten, waarbij zoveel mogelijk streekproducten klaargemaakt worden. Tijdens hun verblijf van 4 dagen, wordt er bezoek gebracht aan bedrijven uit de streek. Deze moeten nog gezocht worden, Bij hun bezoek in 2010 heeft de groep  de steden  Geraardsbergen (museum en rondleiding in de stad) en Oudenaarde ( kerk en stadhuis) bezocht. De Swalmahoeve en  de waterkers in Roborst en de stokerij van Damme in Balegem stonden op het programma. Voor 2014 wordt er uitsluitend gezocht naar bedrijven gelegen in de Vlaamse Ardennen.

Allerhande voorstellen tot verdere samenwerking met verenigingen uit de streek van de Vlaamse Ardennen worden gedaan. Leden van KIVT werken reeds samen met de VASA van Oudenaarde.

Uitvoering

Koninklijke vereniging kunst in vrije tijd (KIVT)

Contactpersoon

Van Damme Julien/ Gillis Carine
Traveins 107/Rijkbos 2
9620 Zottegem
09/360 80 32 of 0478 243767