Voedsel+Dorp

Categorieën

Jaar

2020

Provincie

Antwerpen

Locatie

Herentals

Projectgegevens

Projectkost

198 833 euro

Promotor

APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen

Duurtijd

01/01/2020 - 30/06/2022

Maatregel

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
 • Proefprojecten

Situering

Stadslandbouw associëren we meteen met steden, kleinschalige groene initiatieven in de stad zijn populair. Ook kleinere steden en gemeenten zijn gebaat bij dergelijke initiatieven. Ze vergroenen de omgeving, brengen mensen samen en kunnen zelfs een economische dimensie hebben. Met de keuzewijzer eetbaar groen willen we lokale besturen inspireren. De keuzewijzer toont hen de vele vormen die eetbaar groen kan aannemen om hier vervolgens mee aan de slag te gaan.

We zullen in 4 gemeenten, in samenwerking met externe organisaties, participatief aan de slag gaan met de keuzewijzer. We willen in elk van de gemeenten 1 eetbaar groen project opstarten en mee realiseren. De projecten die gerealiseerd worden, kunnen van verschillende grootteorde en dus heel divers zijn. Het kunnen kleinschalige initiatieven zijn waarbij de medewerking van vrijwilligers belangrijk is. Het kunnen eveneens grotere initiatieven zijn waarbij de medewerking van professionelen belangrijk is. Maar ook projecten waar beiden samenwerken kunnen een meerwaarde bieden.  

Doelstellingen

 • Door eetbaar groen te realiseren vergroent een buurt. Met die vergroening gaan heel wat baten gepaard waarvan ook de bewoners kunnen profiteren. Die baten zijn van economische, ecologische en sociale waarde. Ze kunnen de biodiversiteit verhogen, recreatieve mogelijkheden bieden, mensen elkaar laten ontmoeten en samen laten werken. 
 • Mensen die aan de slag gaan met dergelijke kleinschalige maar ook iets grotere initiatieven kennen de landbouw (en zijn uitdagingen) beter. 
 • Gemeenten en kleinere steden doen stilstaan bij de (soms zelfs beperkte) open ruimte die er nog is op hun grondgebied.
 • Gemeenten en kleinere steden doen stilstaan bij een alternatieve invulling voor de open ruimte (die vaak onder druk staat) in en rond de kernen.
 • Eetbaar groen in gemeenten is vooral ook lokale voedselproductie. Die productie kan zowel door professionelen als vrijwilligers gerealiseerd worden.
 • Op een participatieve manier tot een mogelijk type eetbaar groen komen voor een locatie in elk van de gemeenten en dat concreet realiseren op het terrein.
 • Deze participatieve manier van werken zal ervoor zorgen dat de basis gelegd wordt voor een goede samenwerking tussen stakeholders, partners en de gemeente. Dit is onder meer belangrijk voor het voortbestaan van een project.
 • Gemeenten onder begeleiding laten kennis maken met de keuzewijzer eetbaar groen, vanuit de opgedane ervaringen deze keuzewijzer optimaliseren zodat andere gemeenten er zelfstandig mee aan de slag kunnen gaan.
 • Deze projecten kunnen gemeenten ook aanzetten om verder na te denken over de ontwikkeling van een lokale voedselstrategie.

Uitvoering

APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen

Contactpersoon

Marlies Caeyers
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
03 240 58 12

Locatie