Voedselhulp verbreed en verdiept

Categorieën

Jaar

2018

Provincie

Limburg

Locatie

Diepenbeek

Projectgegevens

Projectkost

188 837,00 euro

Promotor

RIMO Limburg

Duurtijd

01/06/2018 - 31/05/2021

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking
  • Samenwerking rond armoede

Situering

RIMO Limburg vzw. heeft met Depot Margo een sociaal distributieplatform uitgebouwd dat mensen eigenwaarde geeft. Ze wil nu - in nauwe samenwerking met de Voedselbank, plaatselijke voedselhulporganisaties en lokale besturen - ervoor zorgen dat al de mensen in armoede toegang krijgen tot verse groenten en hardfruit. Daarnaast wil Depot Margo ervoor zorgen dat de hulpverlening steeds meer wordt uitgebouwd vanuit het perspectief van de 'klant' die beroep doet op voedselhulp. Met dit opzet worden sociale doelstellingen (armoedebestrijding) gecombineerd met ecologische (groenteoverschotten die effectief hergebruikt worden en beperking groentekilometers) en sociale tewerkstelling (in het kader van ophalen, handling en transport). De uitbouw van de werking biedt op termijn verder perspectief voor samenwerking met sociale economiebedrijven in het kader ook van de verwerking van groenteoverschotten.

Doelstellingen

Bij de start van Depot Margo bleek een groot gebrek aan verse groenten en fruit binnen de voedingspakketten. Omdat gezonde voeding een aandachtspunt is voor mensen in armoede werd de aandacht op dit onderdeel gefocust… en wordt die werking verbreed. Doel is dat al de mensen die beroep doen op voedselhulp toegang krijgen tot verse groenten en fruit. Daartoe moet onze ophaalcapaciteit bij BelOrta worden uitgebreid. In het groenteseizoen willen we wekelijks minstens 2 ton verse groenten (die uit de markt genomen zijn) ophalen. Daarnaast willen we diversifiëren en buiten het seizoen een gevarieerd aanbod verzekeren. Daarom maken we met minstens 3 landbouwbedrijven afspraken over aankoop van groenten met cosmetische defecten. We willen zeker ook hardfruit in het assortiment opnemen. Uiteraard maken we gebruik van de mogelijkheid om interventiefruit op te halen en ter beschikking te stellen van de hulporganisaties. Maar daarnaast kopen we via Veiling BelOrta appels en peren van iets lagere kwaliteit aan, zodat we jaarlijks ongeveer 8 ton hardfruit verdelen. Op termijn willen we ook groenteoverschotten van groenteverwerkeres (Délicoupe–Greenyard) ophalen en – na invriezen of verwerking – bestemmen in het kader van voedselhulp. Voor de verwerking wordt dan beroep gedaan op een sociaal economiebedrijf, waarmee er een overeenkomst bestaat (Depot Margo bezorgt overschotten in ruil voor een gedeelte verwerkt product tegen lage prijs). Het verbrede aanbod moet er toe leiden dat het aantal groepen dat ‘maatgericht’ beroep doet op de werking rond groenten en hardfruit bij Depot Margo (en de Schenkingsbeurs) toeneemt tot 25, nu zijn er dat 16 (19 gemeenten). Vanuit de filosofie van samenwerking en de doelstelling dat iedereen die beroep doet op voedselhulp toegang moet hebben tot verse producten, stellen we wekelijks (met uitzondering in de wintermaanden) groenten en/of hardfruit ter beschikking stellen van de Voedselbank. Het tweede aandachtspunt is het waardiger maken van de voedselhulp. Dit gebeurt door de mensen die beroep moeten doen op voedselhulp centraal te stellen. Dit betekent dat we al de 35 Sint-Vincentiusconferenties er over informeren dat het niet belangrijk is om mensen snel en efficiënt aan een voedselpakket te helpen. Het doet er veel meer toe dat de persoon, die de drempel naar de voedselhulp gezet heeft, zich gerespecteerd weet. Dit evolueert natuurlijk geleidelijk. In samenspel met de bestaande hulporganisaties en lokale overheden zorgen we ervoor dat de mensen die beroep doen op voedselhulp in minstens 7 bijkomende locaties als ‘klant’ behandeld worden. Het aanbod wordt daar steeds meer vanuit de vraag van klanten opgebouwd. De klant wordt naar suggesties gevraagd en stilaan betrokken in de werking. Onthaal, ontmoeting en informatie zijn belangrijk omdat zo het sociaal netwerk van de klanten wordt versterkt. Vooral het feit dat de klanten hun producten kunnen kiezen is cruciaal. Bij het maken van een keuze voor een product, waardeert men het meer en is er meer kans dat het gebruikt wordt. Maar omdat de klant kiest gaat niet alles meegenomen worden, zijn er producten die ze niet wensen en op organisatieniveau vernietigd moeten worden. Er moet zeker een systeem en ondersteuning worden uitgewerkt om de vorm van bestellen (Fead-producten) en eigen aankopen aan te passen om beter tegemoet te komen aan de vraag van de klanten.

Uitvoering

RIMO Limburg

Contactpersoon

Karel Bollen
Ginderoverstraat 143
3590 Diepenbeek
049 758 43 68