Voedseltuinproject 'Rijkbos'

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Oost-Vlaanderen

Projectgegevens

Projectkost

127 054,50 euro

Promotor

Beweging van Wakkere Geesten vzw

Duurtijd

01/01/2017 - 30/06/2019

Maatregel

 • LEADER
 • Leefbare dorpen

Plaatselijke Groep

PG Vlaamse Ardennen

Situering

Het voedseltuinproject ‘Rijkbos’ is een sociaal-ecologisch samentuinproject waarbij zowel kansengroepen (mensen met psychische kwetsbaarheid, mensen met een beperking, bewoners van andere origine, enz.) als andere bewoners uit de omgeving vrijwillig kunnen werken in een collectieve moestuin. Het voedseltuinproject fungeert als hefboom om een diversiteit van mensen met elkaar in contact te brengen, een ontmoeten voorbij de etiketten. Het project speelt in op de nood aan inclusieve ontmoetingsmogelijkheden tussen kansengroepen en andere bewoners. Op de site zullen tevens andere elementen gecreëerd worden die de ecologische, menselijke en gemeenschapsvormende component versterken. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld: kruidentuin, eetbare bostuin met fruitbomen en bessenstruiken, ontmoetingsplek, bloemenweide, enkele dieren, insectenhotel, bijenkast, zweethut, vuurplek, poel, wensspiraal, meditatieplaats, speelruimte, enz. Binnen het voedseltuinproject zal sterk ingezet worden op gemeenschapsvormende activiteiten die enerzijds enkel voor de tuiniers zijn en anderzijds activiteiten waar ook de ruimere buurt welkom is. Het project kan rekenen op een breed draagvlak van partners die instaan voor de moestuintechnische begeleiding, het toeleiden van participanten, klankbord, enz. De bijzonderheid en specificiteit van dit project zit in de sterke aandacht voor diversiteit, sociale mix en sociale inclusie.

Doelstellingen

Het voedseltuinproject ...

 • fungeert als hefboom om een diversiteit van bewoners met elkaar in contact te brengen waarbij het ontmoeten van de mens in de mens centraal staat, voorbij de etiketten.
 • wil het anders-zijn en het verschil tussen mensen opwaarderen als kans en uitdaging tot persoonlijke groei en meer menselijke verbondenheid. 
 • wil via haar werking bijdragen om het lokale gemeenschapsleven nieuwe impulsen te geven.
 • wil bijdragen tot het bevorderen van sociale inclusie van betrokken kansengroepen in de lokale gemeenschap, wat zowel voor kansengroepen als voor andere dorpsbewoners een meerwaarde kan betekenen.
 • heeft als doel om participanten uit kansengroepen een gewaardeerde rol te laten opnemen in de (lokale) samenleving. 
 • wenst door het geven van verantwoordelijkheid (oa. in het teeltproces, sociale activiteiten) de participanten aan te spreken op hun kwaliteiten wat bijdraagt tot een positief zelfwaardegevoel en het beste in mensen naar boven haalt.
 • wil participanten onder meer door de inclusieve sociale context en de specifieke werkopdrachten verbonden met dit project nieuwe groei- en ontplooiingskansen bieden.
 • wenst in alle onderdelen van haar werking de waarde van warmmenselijke verbondenheid uit te dragen.
 • wil mensen laten kennis maken met en/of kennis delen over ecologisch tuinieren. 
 • wenst in te spelen op de nood en tendens van een dichter contact met de natuur en de vraag naar gezonde voeding van dichtbij huis. 
 • wil specifieke kansengroepen en andere bewoners prikkelen om de helende, rustgevende en positieve kracht van rechtstreeks contact van de mens met de natuur in het dagelijkse leven te ervaren.
 • wenst door het aanleren van het kweken van eigen groenten de motivatie aan te scherpen om gezond te eten en verse groenten te bereiden. 
 • wenst uit te groeien tot een inspirerend praktijkvoorbeeld op het vlak van inclusie, diversiteit en sociale verbondenheid.
 • wenst kinderen en jongeren uit de omgeving te betrekken bij het voedseltuinproject. Zo zullen (lagere) schoolklassen uit de nabije omgeving de kans krijgen om in het kader van hun lessen eens een dag(en) op bezoek te komen naar het voedseltuinproject en mee te werken in de moestuin. Ook is er al een middelbare school uit de buurt aangesproken die de richting 'houtbewerking' aanbiedt en die bereid is om tuinmeubilair en compostbakken te maken voor het project.

In de voedseltuin zal ook een speelruimte voor kinderen voorzien zijn waardoor het voor gezinnen met (jonge) kinderen aantrekkelijk is om mee te participeren aan de moestuin terwijl kinderen de kans hebben om te spelen. In een verdere fase van het project wordt tevens een eigentijds ontmoetingshuis voorzien (gerenoveerde schuur) waar allerlei workshops en activiteiten kunnen doorgaan, ook voor kinderen en jongeren uit de buurt.

Uitvoering

Beweging van Wakkere Geesten vzw

Contactpersoon

Liese Inge Kennes
Grotenbroekstraat 74
9890 Semmerzake
0486 08 32 42

Locatie