Voetweg 94: Wijndries Voetweg - inrichting Trage Wegen

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Vlaams-Brabant

Projectgegevens

Projectkost

16 666,66 euro

Promotor

Gemeente Bekkevoort

Duurtijd

05/06/2017 - 31/12/2017

Maatregel

  • LEADER
  • Streekidentiteit

Plaatselijke Groep

PG Hageland+

Situering

De gemeente Bekkevoort heeft volgens het werk- en inspiratieboek van de provincie Vlaams-Brabant een tragewegenplan opgemaakt. In het tragewegenplan worden verschillende trage wegen als prioritaire wegen naar voren geschoven, deze prioritaire wegen worden door de inwoners en het bestuur beschouwd als belangrijke verbindingen met een grote meerwaarde om zich te verplaatsen van a naar b op een duurzame manier. Voor dit project wenst de gemeente één van de prioritaire trage wegen aan te pakken: voetweg 94 is een belangrijke duurzame verbinding die het centrum van Bekkevoort ontsluit met de handelaars, administratief centrum (gemeentehuis - OCMW - politie - bibliotheek), buitenschoolse kinderopvang, begraafplaats, school en platteland. Aangezien een deel van voetweg 94 niet meer toegankelijk en zichtbaar op het terrein was, heeft de gemeente een wijzigingsdossier voor buurtwegen opgestart. De deputatie van Vlaams-Brabant heeft de wijziging en het nieuwe rooilijnplan van voetweg 94 goedgekeurd in de zitting van 22 september 2016. De gemeente Bekkevoort wenst nu de nieuwe wegbedding in te richten met een betonverharding zodat deze verbinding veelvuldig gebruikt kan worden in het kader van de functionele  aftsluiting van het centrum Bekkevoort.

Doelstellingen

  • Ontsluiting van het centrum voor de zachte weggebruikers. 
  • Meer mensen uit de auto te halen door hun korte, functionele verbindingen aan te bieden voor de fiets of te voet. Hierdoor wil de gemeente de CO2 uitstoot verminderen.
  • De schoolkinderen een veilige schoolroute garanderen.
  • De schoolkinderen een veilige route garanderen voor de verbinding school - bibliotheek, school - buitenschoolse kinderopvang, school - gemeentehuis, school - politie,....
  • De schoolkinderen en burgers een veilige voetgangers- en fietsroute garanderen van de dorpskern naar de bibliotheek, het gemeentehuis, de politie,....
  • Via voetweg 94 wordt er een verbinding gemaakt naar de parking van het gemeentepersoneel, zodat de leerkrachten van de gemeentelijke basisschool deze parking kunnen gebruiken (gevolg: minder parkeerdruk aan de schoolomgeving ter hoogte van de N2).

Uitvoering

Gemeente Bekkevoort

Contactpersoon

Marijke Van Hoofstat
Eugeen Coolsstraat 17
3460 Bekkevoort
013 46 05 78

Locatie