Volkstuin aan de Wijkstraat

Categorieën

Jaar

2017

Provincie

Limburg

Locatie

Tongeren

Projectgegevens

Projectkost

149 642,00 euro

Promotor

Stad Tongeren

Duurtijd

01/09/2017 - 01/03/2020

Maatregel

  • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen
  • Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

Situering

Aan de rand van het stadscentrum ligt er een perceel van circa 2,6 ha waarvan het grootste deel gedurende 100 jaar gebruikt wordt voor de uitbating van volkstuintjes. Reeds generaties lang wordt op deze plaats getuinierd. De Jeker zal in onze binnenstad terug open gelegd worden. Het oude tracé van deze waterloop is gelegen aan de rand van de volkstuintjes. Het is een opportuniteit om dit tracé hierin te integreren en deze site op te waarderen. Op termijn plant het Vlaams Gewest de omleidingsweg die ten ZO ervan passeert wat de mogelijkheid zal bieden om te fietsen tussen natuurreservaat De Kevie, het stadscentrum en de wijk Achter De Statie. De volkstuintjes aan de Wijkstraat worden momenteel bewerkt door 23 personen. De percelen worden herbekeken en herverdeeld waarbij er gestreefd wordt om het aantal tuintjes met minstens 10 te laten toenemen. De uitwerking gebeurt in samenwerking met diverse partners, Iedere partner draagt vanuit zijn sterkte en expertise bij aan het project.

Doelstellingen

Met dit project ‘volkstuinen aan de Wijkstraat’ willen we de bestaande volkstuintjes moderniseren en uitbreiden op deze unieke locatie aan de rand van het stadscentrum. Momenteel worden ze bewerkt door 23 personen. De percelen worden herbekeken en ook herverdeeld.Voor de Landelijke Gilden en de basisschool uit de buurt wordt een perceel voorbehouden. We mikken op minstens 10 nieuwe tuiniers.De locatie is stedenbouwkundig verantwoord en door het toegankelijke karakter heeft het project een voorbeeldfunctie. Een belangrijke troef van dit concept is de sociale cohesie waaraan dit project zal bijdragen : de huidige tuiniers worden betrokken bij de herinrichting van de tuintjes, nieuwe tuiniers worden aangetrokken; op die manier komen beiden met elkaar in contact en wordt de site een belangrijke ontmoetingsplaats. De Volkstuinen aan de Wijkstraat dragen ook bij aan milieu- en natuureducatie. Scholen kunnen de tuin komen bezoeken. Op een laagdrempelige manier kunnen we zo heel wat mensen bereiken. Het is een zeer toegankelijke manier van natuurbeleving. Bovendien wordt dit onder de aandacht gebracht van de wandelaars en de fietsers doordat er aan de rand van de volkstuintjes i.h.k.v. de openlegging van de Jeker een fiets- en wandelpad wordt voorzien waardoor men tot in het natuurreservaat de Kevie – SBZ gebied kan wandelen – fietsen. Bijkomend plant het Vlaams Gewest (AWV) op termijn de ZO-omleidingsweg met bijhorend fietstracé die de verbinding maakt tussen de Luiker- en Maastrichtersteenweg. Ook deze omleidingsweg+fietstracé passeren de volkstuintjes ten zuid-oosten ervan. Dit geeft nog een extra belevings- en sensibiliserende waarde aan het project. Deze Volkstuintjes krijgen hierdoor/hebben een voorbeeldfunctie : ecologisch tuinieren, composteren, kringlooptuinieren, omgaan met gezonde voeding, …

Uitvoering

Stad Tongeren

Contactpersoon

Wendy Houben
Maastrichterstraat 10
3700 Tongeren
012 80 01 53

Locatie